Ankieta na temat energii wiatrowej - Gmina Mirzec

Wiatraki Seredzice

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zachęca do wypełnienia ankiety na temat społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND” – Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej” przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu dotyczące czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej. Wypełnienie ankiety ma pomóc zespołowi projektowemu lepiej zrozumieć najważniejsze obawy mieszkańców w związku z powstawaniem farm wiatrowych. Ankieta jest dostępna online, a jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a dane osobowe respondentów nie zostaną ujawnione.

Link do ankiety

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.

Powrót do góry