Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje, że w związku z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie z ewidencji obiektów, które utraciły historyczne znaczenie lub ujęcie w ewidencji obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi.

Wnioski w tej sprawie należy składać do 03.06.2022 do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu.

ogłoszenie-aktualizacja-GEZ

Powrót do góry