Absolutorium dla Zarządu i odznaki dla strażaków z Gadki - Gmina Mirzec

Pamiątkowe zdjęcie strażaków z OSP w Gadce po zebraniu sprawozdawczym

Podczas corocznego zebrania druhów ochotników z Gadki odznaczenia „Strażak Wzorowy” otrzymało pięciu druhów.

Zebranie podsumowujące działalność OSP Gadka odbyło się w sobotę 17 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce. Zebranie poprowadził prezes OSP w Gadce Marek Łabęcki. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusz Sobczyk, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Jarosław Sobczak, radna z Gadki Sylwia Błach, sołtys Alicja Górska, Elżbieta Bilska przewodnicząca Rady Soleckiej, czynni i honorowi członkowie OSP w Gadce.

Ważnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń „Strażak wzorowy” przez prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusza Sobczyka, wójta Mirosława Seweryna oraz starszego kapitana Jarosława Sobczaka z Komendy Powiatowej PSP. Odznaczenia otrzymali druhowie Tomasz Błach, Jakub Wiatr, Mariusz Górski, Piotr Łabęcki i Marcin Drabik.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce za 2023 rok przedstawił prezes Marek Łabęcki. Jednostka liczy 48 druhów zwyczajnych. W akcjach może brać udział 20 druhów. Jednostka OSP Gadka prowadzi dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęcą i chłopięcą. W 2023 roku dziewczęca drużyna pożarnicza zajęła drugie miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych, a drużyna chłopięca – czwarte miejsce.

W ubiegłym roku jednostka uczestniczyła czterech wyjazdach ratowniczych i wyjazdach szkoleniowych. Druhowie brali udział w uroczystościach gminnych i religijnych a także zabezpieczali przejazd samochodów zabytkowych Legenda Stara, Bieg po Ziemi Mirzeckiej i przebieg gry terenowej „Świętokrzyska Czarownica”.

Jednostka pozyskała sprzęt oraz ubrania dla druhów i dla członków MDP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano malowanie pomieszczeń, zainstalowano klimatyzację, wymieniono rolety, zakupiono nowe stoły oraz mundury wyjściowe dla druhów za łączną kwotę ponad 67 000 złotych. Plan na 2024 rok to zakupy sprzętu strażackiego oraz budowa systemu odprowadzenia deszczówki z rejonu strażnicy.

Zarząd OSP Gadka otrzymał jednogłośne absolutorium. Gratulacje z tej okazji przekazał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który podsumował działania mirzeckiego samorządu podejmowane od kilku lat na rzecz poprawy standardów funkcjonowania wszystkich jednostek OSP w gminie. Wójt Mirosław Seweryn podziękował ochotnikom za ofiarną służbę i gotowość do niesienia pomocy osobom w potrzebie. Głos zabrała także radna Sylwia Błach i przedstawiciel starachowickiej Komendy PSP starszy kapitan Jarosław Sobczak, który przedstawił statystyki wydarzeń w powiecie starachowickim za ubiegły rok.

Zobacz więcej zdjęć

Powrót do góry