Środa, 23 stycznia 2019
imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Zabytki

W granicach opracowanych wg Państwowej Służby Ochrony Zabytków znajdują się następujące obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru zabytków:

1. Jagodne

 • Dom (Jagodne 69), drewniany, własność F.Witkowski, 1862r. (rozebrany)

2. Małyszyn Górny

 • Dom (Małyszyn Górny 15), drewniany, własność F.Wójcik, 1916r.

 • Zespół zagrody (Małyszyn Górny 80) 
  - Dom, drewniany, własność A.Łęcka, ok.1915r. 
  - Stodoła, drewniana, własność A Łęcka, ok.1915r.

 • Zespół zagrody (Małyszyn Górny 112) 
  - Dom, drewniany, własność J. Styk, 1923r. 
  - Obora, drewniana, własność J.Styk, 1924r. 
  - Stodoła, drewniana, własność J.Styk, 1924r.

 • Zespół zagrody (Małyszyn Górny 113)
  - Dom, drewniany, własność A.Surda, ok.1920r. 
  - Stodoła, drewniana, własność A.Surda, ok.1920r.

3. Mirzec

 • Cmentarz (parafialny), teren w granicach ogrodzenia

 • Cmentarz (parafialny stary), teren w granicach ogrodzenia

 • Kapliczka św. Jana Nepomucena, drewniana, XXw.

 • Kapliczka przy drodze do Tychowa, murowana, 1859r.

 • Kuźnia (Mirzec 39), drewniana, własność M.Rafalska, ok.1930r.

 • Kuźnia (Mirzec 42), drewniana, własność St. Nosowicz, ok.1930r.

 • Szkoła, murowana, 1938-1939r.

 • Urząd Gminy, murowany, arch. M.Niedzielski, 1922r.

 • Zespół dworku:
  - Willa, drewniana, II połowa XIXw. (na fundamentach dworu z XIXw.) 
  - Spichlerz, murowany, przebudowany, obecnie magazyn, I połowa XIXw. 
  - Park (pozostałości), XIXw.

 • Zespół Kościoła Parafialnego P.W. św. Leonarda
  - Dzwonnica, murowana, ok. 1850r. 
  - Kościół, murowany, 1844-1850r. 
  - Ogrodzenie, murowane, II połowa XIXw.

4. Osiny

 • Budynek gospodarczy (Osiny 29), drewniany, własność T.Ankurowski, koniec XIXw.

 • Dom (Osiny 32), drewniany, własność M.Grudzień, ok.1920r.

 • Dom (Osiny 89), drewniany, własność S.Kowalski, ok. 1860r.

 • Dom (Osiny 112), drewniany, własność J.Kucharski, lata 20-te XXw.

 • Stodoła (Osiny 33), drewniana, własność St. Stachowicz, ok.1920r.

 • Zespół zagrody (Osiny 51) 
  - Dom, drewniany, własność K.Małuszak, lata 20-te XXw. 
  - Stodoła, drewniana, własność. K. Małuszak, lata 20-te XXw.

5. Ostrożanka

 • Kuźnia (Ostrożanka 64), drewniana, własność T. Różalski, ok.1920r. (rozebrana)

 • Zespół zagrody młynarskiej 
  - Chlew , murowany, ok.1930r. 
  - Dom, drewniany, własność Z.Łęcka, ok.1880r.
  - Kurnik, ok 1930r. 
  - Młyn (motorowy I), obecnie nieużytkowany, 1947r.
  - Młyn (motorowy II), obecnie nieużytkowany, 1947r. 
  - Obora, drewniana, II połowa XIXw. 
  - Stodoła, drewniana, II połowa XIXw.

6. Trębowiec Duży

 • Dom (Trębowiec Duży 20), drewniany, własność S. Lech, 1917r.

 • Dom (Trębowiec Duży 71), drewniany, własność J.Podgórski, 1917r.

 • Piwnica (Trębowiec Duży 51), murowana, własność F. Barszcz, koniec XIXw.

 • Stodoła (Trębowiec Duży 44), drewniany, własność K.Saleta, 1920r., rozbudowany po 1960r,

 • Zespół zagrody (Trębowiec Duży 45) 
  - Piwnica, murowano-ziemna, koniec XIXw. 
  - Stodoła, drewniana, własność W.Dzik, ok.1930r.

Poza wymienionymi Obiektami zabytkowymi na obszarze gminy znajdują się miejsca pamięci narodowej:

 • w Gadce - pomnik ofiar egzekucji, 1943r.

 • w Mircu - mogiła żołnierzy WP poległych w 1939r. (cmentarz katolicki).

 • mogiły partyzantów i ofiar terroru, 1943r. (cmentarz katolicki).

 • pomnik ofiar wojny, 1939-1945r. (skwer).

 • w Tychowie Starym - Podlesie - mogiły ofiar egzekucji, po 1943r.

 • mogiła partyzantów, po 1944r. (w głębi lasu przy drodze do Starachowic).

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl