Czwartek, 14 listopada 2019
imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

O gminie

Tradycje historyczne gminy sięgają w najdalszą przeszłość. Na południowo-zachodnim obrzeżu gminy istnieje rezerwat archeologiczny "Rydno" - paleolityczna kopalnia hematytu z późniejszymi śladami osadnictwa. Gmina Mirzec położona jest w północnej częśi województwa świętokrzyskiego, pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną i Starachowicami. Zajmuje powierzchnię 104 km2 i liczy 9000 mieszkańców. Otoczona jest dostępnymi dla wszystkich lasami. Obfituje w zbiorniki wodne i niepowtarzalne krajobrazy. Gwarantuje czyste powietrze.

Atrakcją Mirca jest zabytkowy obiekt - modrzewiowy dworek z XIX w. wraz z pozostałością przydworskiego parku oraz zabytkowy XIX-wieczny kościół. W okolicznych wsiach zachowały się stare zabudowania kryte strzechą, które stanowić mogą niewątpliwą atrakcję. Mirzec sąsiaduje z gminą Wąchock, gdzie znajduje się zabytek klasy 0 - klasztor cystersów.

W 1863 r. modrzewiowy dwór mirzecki, należący do rodziny Prendowskich, był jednym z ważniejszych centrów działalności powstańczej na terenie kielecczyzny. Przechodziły tędy oddziały zbrojne Langiewicza i Czachowskiego.

Na obszarze gminy ustanowione zostały 3 pomniki przyrody:

• dąb szypułkowy w Mircu liczący około 300 lat

• źródło we wsi Gadka, z którego wypływa kilka źródeł szczelinowych

• dawna kopalnia odkrywkowa rud żelaza "Mikołaj" w Tychowie Starym.

Gmina posiada dobra infrastrukturę techniczną: jest w 100% zwodociągowana i w 50% zgazyfikowana. Gmina dysponuje znacznymi, wolnymi zasobami pracy ludzkiej, jak również terenami uzbrojonymi, na których prowadzone może być różnego rodzaju działalność.

Władze gminy chętnie widzałyby na swoim terenie wszystkich zainteresowanych rozbudową bazy rekreacyjno-turystycznej oraz innymi inwestycjami.

Gospodarka

Gmina Mirzec posiada wodociągi, sieć telefoniczną, gazową, dobrze rozwiniętą sieć drogową, oświetlenie drogowe. Rodzi się w niej wiele inicjatyw mających na celu nie tylko poprawę warunków życia mieszkańców, ale także wielokierunkowy rozwój całej gminy i poszczególnych miejscowości. 

Nasza gmina wciąż poszukuje nowych kierunków i możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego. Założenia opracowanej w roku 1999 strategii (trwają prace na jej kolejną wersją) mają na celu rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, powstawanie firm rodzinnych. Te działania mają nas doprowadzić do rozwinięcia infrastruktury gminy i działalności gospodarczej, również poza rolnictwem.

Władze gminy widzą tutaj wiele możliwości, także dla inwestorów z zewnątrz. Ci, którzy pojawiają się pierwsi, liczyć mogą na szybkie zrekompensowanie poniesionych nakładów i pomoc władz samorządowych. 

Rozbudowane i coraz lepsze wyposażenie szkół stwarza szerokie możliwości właściwej edukacji i rozwoju kultury.

Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Trzy spośród szkół (Małyszyn, Jagodne, Mirzec) posiadają sale gimnastyczne. Największa sala znajduje się przy mirzeckim gimnazjum.Korzystają z niej również uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu.

W gminie Mirzec posiadającej walory turystyczne i krajobrazowe (dużo lasów, cieków wodnych, stawów i sadzawek, pofałdowany, pagórkowaty teren, czyste powietrze) pamięta się o szeroko pojętej ekologii.

W Mircu Majoracie istnieje gospodarstwo agroturystyczne. Jego właścielką jest Helena Kasprzyk (tel. 41 2713-107).

Na terenie gminy każde gospodarstwo posiada pojemniki na śmieci, które wywożone są z gospodarstw raz na miesiąc.
Przy obiektach szkolnych i cmentarzach stoją kontenery na śmieci opróżniane w miarę potrzeby.
Szkoły i Urząd Gminy posiadają ekologiczne kotłownie gazowe i olejowe. Przy trzech z nich (Osiny, Mirzec, Tychów Stary) funkcjonują oczyszczalnie ścieków.
Wiele gospodarstw indywidualnych posiada kotłownie gazowe, gdyż większość gminy jest zgazyfikowana.
Rozpoczęto budowę kanalizacji.

Gmina Mirzec posiada korzystny układ komunikacyjny, który dostosowany jest do ukształtowania terenu. Droga wojewódzka i trzy drogi powiatowe umożliwiają dogodne połączenia z sąsiednimi miastami oraz zewnętrzną siecią dróg.
Każda, nawet najmniejsza wioska posiada asfaltową drogę i zmodernizowane energooszczędne oświetlenie.
W ostatnich latach zmodernizowano drogi w Gadce, Tychowie Starym i w Mircu. Wybudowano wzdłuż nich chodniki. Najdłuższy z nich łączy Tychów Podlesie z ulicą Langiewicza w Mircu. Ma około 6 km długości.

Gmina Mirzec w liczbach

*Stan na 01.01.2009 r.

Liczba mieszkańców:
8700.


Ilość gospodarstw:
1675.

Średnia pow. gosp.:
3,65 ha .

W Gminie Mirzec:
40% to lasy,
60% użytki rolne.

Gospodarstwa rolnicze:
1-2 ha .... 22,7%,
2-4 ha .... 43,7%,
4-7 ha .... 28,8%,
7-10 ha .... 4,0%, 
pow.10 ha ..1,5%.

Gospodarstwa agroturystyczne:
Mirzec Majorat ... 1gosp.

Grunty rolne:
I i II kl. ........ brak,
IIIa .........    0,8%,
IIIb .........    3,4%,
IVa .........  17,3%,
IVb .........  27,6%,
V ............   36,4%,
VI ...........   14,5%.

Przedsiębiorczość:
handel i gastr. ...... 103, 
usł. rem.-bud. .......... 45,
transport ................. 18,
stolarstwo ................ 13,
usł. leśne ................ 12,
usł. pojazdowe .........   6,
ślusarstwo ...............   5,
krawiectwo ..............   3,
foto i video ..............   3,
pozostałe ................. 19.


Koncentracja działalności gospodarczej:
Mirzec ............... 30,6%,
Tychów Stary ...... 14,0%,
Małyszyn ........... 13,2%,
Trębowiec .........    6,6%,
Tychów Nowy. ....    6,6%,
Gadka .............    4,9%,
Jagodne ..........    4,9%


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 miroslaw.seweryn@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl