Poniedziałek, 12 listopada 2018
imieniny: Renaty, Witolda, Czcibora

Kultura i oświata

Gmina ma bogate tradycje w działalności kulturalnej, podtrzymywane m.in. przez szkoły, biblioteki i Koła Gospodyń Wiejskich.

Na terenie gminy Mirzec znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Mircu i jej trzy filie we wsiach: Gadka, Małyszyn i Tychów Stary. Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna posiada ponad 34 tys. woluminów Na jedną placówkę biblioteczną przypada 2119 osób.

Wymogi reformy oświaty wymusiły konieczność prowadzenia kolejnych inwestycji oświatowych. Do największych można zaliczyć rozbudowę mirzeckiego gimnazjum, budowę nowego budynku przedszkola w Mircu i Centrum Twórczości Ludowej w Osinach . Ponadto skomputeryzowano wszystkie szkoły na terenie gminy.

Szkoła Podstawowa w Jagodnem, jako jedna z niewielu szkół wiejskich w Polsce, posiada odziały integracyjne. Wykwalifikowana kadra nauczająca pracująca w tej szkole, zajmuje się dziećmi specjalnej troski. Również mirzeckie gimnazjum jest szkołą z oddziałami integracyjnymi.

Z inicjatywy ks. kan. Daniela Kobierskiego, proboszcza mirzeckiej parafii, zacnego mecenasa sztuki i kultury reaktywowano opłatkowe spotkania nauczycieli z całej gminy. Gospodarzem ostatniego opłatka było Gimnazjum Publiczne w Mircu.

Mirzec jest gminą, w której po dwudziestoletniej przerwie odrodziła sie działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów folklorystycznych.

W gminie działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich i tyle samo zespołów folklorystycznych. Są to: "Osinianki' z Osin, "Trębolanki" z Trębowca, "Kumosie" z Gadki, "Gromada" z Tychowa Starego, "Tychowianie" z Tychowa Starego, "Jutrzenka" z Ostrożanki, "Małyska Dolina" z Małyszyna i zespół KGW  z Mirca. Prowadzi je Piotr Gąsowski.

Spotkania opłatkowe, andrzejki kusoki, zapusty, świętojańskie wianki, tłuste czwartki, święta pieczonego ziemniaka to imprezy kulturalne, w przygotowanie których włączają się aktywnie wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

Spotkania integrują i przypominają starodawne, ludowe obrzędy.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl