Wtorek, 11 grudnia 2018
imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

Aktualności

Działalność GOPS w I półroczu 2012r.


25.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Kierownik GOPS Grażyna Potrzeszcz przedstawiła na wrześniowej sesji informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także informację o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pobierz informację.

 


Zrealizowali zaplanowane cele


24.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje
Na minionej, XXIV sesji Rady Gminy dyrektor Biblioteki Publicznej w Mircu Dorota Tomaszewska i

dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Elżbieta Tunia-Niewczas przedstawiły informacje o wykonaniu planów finansowego swych placówek za I półrocze 2012 roku.
Pobierz sprawozdania: biblioteka, ZOZ.


Jubileusz za miedzą


23.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

W sobotę 22 września w Marcinkowie obchodzono 80-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. Wspaniały jubileusz połączono z I Marcinkowskim Festiwalem Folkloru. Wystąpiło na nim kilkanaście ludowych zespołów z powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Były wśród nich „Trębolanki” z Trębowca i „Kumosie” z Gadki, które swą obecnością wspierał wójt Marek Kukiełka.

 


Powstanie Mirzeckie Towarzystwo Sportowe


22.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Sport

20 osób uczestniczących w spotkaniu, które miało miejsce 21 września w Urzędzie Gminy w Mircu, złożyło swe podpisy pod dokumentem powołującym komitet założycielski stowarzyszenia, którego celem będzie propagowanie i rozwijanie sportu na terenie gminy.

 


Informacja z wykonania budżetu gminy Mirzec za I półrocze 2012r.


20.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zastępca skarnika gminy Urszula Barszcz przedstawiła na XXIV sesji Rady Gminy informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku. Dochody za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwocie 11 806 969,49zł na planowane 23 351 770zł, co stanowi 50,56% ogółu planu, zaś wydatki budżetu gminy za I półrocze 2012 roku  zostały wykonane w wysokości 10 630 630,49zł na planowane  24 444 913zł co stanowi 43,49% . Pobierz pełną informację.

 


Czesław Raczyński nowym przewodniczącym Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy


19.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Na XXIV sesji Rady Gminy w Mircu radni zdecydowali o zmianie przewodniczącego Komisji Rolnej i Rozwoju Gminy. Pełniącego dotychczas tę funkcję Jana Myszkę zastąpił Czesław Raczyński.

 


Zaproszenie na spotkanie poświęcone sportowi i rekreacji


18.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec - Marek Kukiełka i przewodniczący rady Mirosław Seweryn zapraszają wszystkich zainteresowanych sportem i szeroko pojętą rekreacją na spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mircu 21 września o godzinie 16. w celu zainicjowania działań, które przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału sportowego gminy.


A w Osinach znów posprzątali swój mały świat


17.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

„Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę” – pod takim hasłem  odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”.

 


Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy w Mircu


16.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Mirosław Seweryn zaprasza na XXIV sesję Rady, która odbędzie się w środę, 19 września 2012r. Sesja rozpocznie się o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.

Pobierz porządek obrad.


Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów


14.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Od 21 września br. Federacja Konsumentów w Warszawie przy udziale Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starachowicach realizowała będzie program edukacyjny dla konsumentów w grupie wiekowej 60+. W przypadku powiatu starachowickiego w porozumieniu z władzami gmin uzgodniono harmonogram spotkań oraz ich miejsce w gminach Mirzec, Brody, Pawłów i Wąchock.


Ocean wiedzy


13.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Mircu realizowany będzie projekt „Wiedza – bezkresny ocean możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie 112 132.00 zł z czego większość przeznaczona zostanie na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.


Podpisanie deklaracji o partnerstwie gminy Mirzec i ukraińskiej gminy Gajowe


12.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Wójtowie gminy Mirzec i gminy Gajowe z Ukrainy podpisali 7 września 2012r. w Urzędzie Gminy w Mircu „Deklarację o partnerstwie”.  Współpraca pomiędzy gminami wyrażać się będzie poprzez wzajemne wizyty mieszkańców jak również poprzez organizację wymiany pomiędzy przedsiębiorcami, rolnikami, ludźmi kultury, nauki, oświaty, ochrony zdrowia, sportu, studentami i młodzieżą.


Unijne pieniądze na projekty


12.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem na Rzecz Rozwoju"  o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi" oraz na operacje z zakresu ,,małych projektów" w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Pobierz pełne teksty ogłoszeń: "Odnowa i rozwój wsi", "małe projekty".


Powstaje kolejny plac zabaw


11.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Osiny

Ukraińscy goście zwiedzający Centrum Twórczości Ludowej w Osinach mieli okazję zobaczyć jak powstaje nowczesny plac zabaw obok szkoły. To już trzecia tego rodzaju inwestycja w gminie Mirzec.

 


Sportowy festyn - podsumowanie rozgrywek


10.09.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Sport

Na oddanym rok temu do użytku nowoczesnym boisku w Tychowie Nowym nastąpiło podsumowanie rozgrywek o miano „Najbardziej usportowionej miejscowości gminy Mirzec” oraz o „Puchar Wójta Gminy Mirzec”.

 


<< <  Strona 209 z 248  > >>


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl