Wtorek, 16 października 2018
imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

Aktualności

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata obejmuje miesiące wrzesień i październik i upływa w dniu 20 października 2018 roku.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Mircu, bądź u  sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mircu, BS o/Mirzec 26 8523 0004 0006 0046 2000 0007


Odbiór odpadów remontowo-budowlanych w sołectwach Mirzec I i Mirzec II


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II, że dnia 15 października 2018 roku na parkingu w centrum Mirca od godz. 1000 do 1800 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.

 


Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie zaprasza wszyskich nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych z gminy Mirzec na spotkanie w dniu 19.10.2018 do remizy OSP w Gadce.
Szczegóły na plakacie>>


Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry


10.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Poniżej znajdują się informacje dotyczące procedur odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry.

Zaproszenie na spotkanie "Czyste powietrze"


09.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w  9 października 2018r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Mircu (sala gimnastyczna- wejście boczne od strony amfiteatru). Będzie można uzyskać na nim szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste powietrze".
Plakat 1. promujący program>> O programie "Czyste powietrze">>
Plakat 2. promujący program>>

Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Mirzec w 2018 roku


08.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec uprzejmie informuje, że  zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy w 2018 roku” zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 39 999,92zł. Pozostałe koszty zadania tj.  40 089,32zł  to wkład własny gminy.


Sprzątanie świata w gminie Mirzec 2018


08.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Tradycyjnie, jak co roku gmina Mirzec wraz  z uczniami placówek oświatowych włączyła się do tej międzynarodowej akcji. W dniach od 26 - 28 września 2018 roku uczniowie zaopatrzeni w worki oraz rękawice sprzątali tereny wokół szkół oraz przydrożne rowy. Dzięki takim wydarzeniom ekologicznym mamy szansę przyczynić się do zachowania czystości na terenie naszej gminy oraz zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Za udział w akcji serdecznie dziękujemy uczniom, ich opiekunom oraz dyrektorom szkół.


100 lat Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie


08.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

Uczniowie, absolwenci, zaproszeni goście i mieszkańcy wsi wypełnili w sobotnie popołudnie salę sportową Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Placówka świętowała stulecie swego istnienia.


Będzie nowa droga z Poddąbrowy do Malcówek


07.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Mirzec

Trwa remont drogi gminnej łączącej Mirzec Poddąbrowę z Mircem Malcówkami.


Wkrótce ruszą przebudowy dróg w Mircu i w Gadce


06.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Przebudowane będzie 600 metrów drogi dojazdowej do pól Mirzec Podkowalów – Mirzec  Podborki  oraz 309 metrów drogi w Gadce prowadzącej do cmentarza.

 


Doceniono naszych filatelistów


05.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

22 września 2018 roku Okręg Świętokrzyski Polskiego Związku Filatelistów obchodził 100-lecie ruchu filatelistycznego na Kielecczyźnie.


Pomoc klęskowa dla rolników- wydłużony termin składania wniosków


04.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi, do 31 października 2018 r.

Odbiór odpadów budowlanych- Osiny, Trębowiec, Tychów Nowy


03.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectw: Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy, że 8 października 2018 roku przy remizie OSP w Osinach, przy remizie OSP w Trębowcu oraz w miejscowości Tychów Nowy przy drodze (naprzeciwko sklepu - między posesjami o numerach 126 - 130) od godz. 10.00 do godz. 18.00 wystawiony zostanie kontener, do którego będzie można wrzucić odpady remontowo-budowlane.


Zaproszenie na spotkanie "Czyste powietrze"


03.10.2018 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zapraszamy na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w  9 października 2018r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Mircu. Będzie można uzyskać na nim szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste powietrze".
Plakat 1. promujący program>>
O programie "Czyste powietrze">>

Plakat 2. promujący program>>


90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu


02.10.2018 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W sobotę, 29 października 2018 r. strażacy z Mirca świętowali 90. rocznicę powstania jednostki.


<< <  Strona 2 z 242  > >>


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl