Wtorek, 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Metodego, Kiry

Strona główna

Sukces jest w każdym z nas

31.08.2013 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

1 września 2013 roku  Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu rozpocznie realizację kolejnego projektu edukacyjnego pod nazwą "Sukces jest w każdym z nas" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

1 września 2013 roku  Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu rozpocznie realizację kolejnego projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod tytułem „Sukces jest w każdym z nas” został złożony w lutym 2013 roku na konkurs zamknięty w ramach Priorytetu  IX  PO KL  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

220 wniosków wpłynęło na konkurs  i  zostało poddanych ocenie formalnej. Spośród  215, które nie posiadały uchybień formalnych pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 43 wnioski. Tylko co piąty projekt zdobył szansę na realizację, a wśród nich znalazł się wniosek „Sukces jest w każdym z nas” przygotowany przez zespół nauczycieli gimnazjum pod przewodnictwem pani Iwony Gralec.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu edukacji i rozwój zainteresowań  u 90 uczniów, co  w przyszłości ułatwi młodzieży wybór dalszej drogi kształcenia. Autorki projektu uważają bowiem, że zdobywanie wykształcenia jest najefektywniejsze wtedy, kiedy otrzymuje się wsparcie kompleksowe - edukacyjne i specjalistyczne - dobrane do indywidualnych potrzeb ucznia.

Gimnazjaliści będą mogli uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz specjalistycznych: socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii i doradztwie zawodowym. Praca w 10 – osobowych grupach umożliwi zindywidualizowanie działań.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zakupionych pomocy, programów multimedialnych i pozyskanego już wcześniej nowoczesnego sprzętu: zestawów interaktywnych i mobilnej pracowni.

Uczniowie na sobotnie warsztaty, dwa razy w miesiącu, zostaną dowiezieni, w trakcie zajęć otrzymają dwudaniowy obiad z deserem, wyposażeni zostaną we wszystkie niezbędne materiały (plecak, brulion, teczkę, długopisy, ołówki, zakreślacz, gumka, cyrkiel, pendrive) .

Na podsumowanie projektu w maju 2014 odbędą się warsztaty pozaszkolne w Krakowie, w trakcie których uczestnicy odwiedzą: podziemia Rynku, Wawel, Ogród Botaniczny, Fabrykę Emalii, Kopalnię Soli w Wieliczce, zobaczą przedstawienie teatralne.

 

Pobierz materiały związane z projektem:
-deklaracja uczestnictwa w projekcie,
-formularz zgłoszeniowy,
-ulotka informacyjna.

Tekst: Iwona Gralec

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl