Niedziela, 5 lipca 2020
imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny

Strona główna

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

19.04.2013 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Od 15 lutego 2013r. Gimnazjum Publiczne w Mircu realizuje zadania ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”.

 

 


Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki (także ucznia-obywatela), przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Zajęcia, pogadanki i spotkania ze specjalistami przewidziane programem prowadzone są przez nauczycieli oraz pedagoga na lekcjach wychowawczych.

W ramach tego programu 9 kwietnia 2013r. przeprowadzono w klasach pierwszych i drugich zajęcia warsztatowe na temat „Nie jesteś sam” Zajęcia prowadziła Marta Majkusiak – prezes Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”. Przybliżyła ona młodzieży problemy osób osamotnionych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie metodą „burzy mózgów” wypowiadali się na temat uczuć towarzyszącym tym osobom, a także określali jak zachowuje się wobec innych człowiek osamotniony i odrzucony. Następnie Marta Majkusiak przedstawiła ofertę pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej ze strony instytucji znajdujących się na terenie Mirca oraz Starachowic.

10 kwietnia 2013r. odbyło się spotkanie ze specjalistami ds. prewencji  Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach st. aspirantem Januszem Kowalewskim oraz sierżantem Sebastianem Śpiewakiem. Celem głównym spotkania było uświadomienie uczniom jak rozpoznawać zagrożenia płynące z kontaktów z grupą podwórkową oraz wskazanie, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Aspirant Janusz Kowalewski wyjaśnił młodzieży takie pojęcia jak: blokersi, kibole, dresiarze oraz przedstawił zagrożenia związane z egzystowania w jednej z wyżej wymienionych grup.

Uczniowie klas drugich dowiedzieli się również, jak należy zachować się na stadionie w czasie meczów, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Obejrzeli na ten temat ciekawą prezentację.

Tekst: Jolanta Zalewska

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl