Sobota, 4 lipca 2020
imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Strona główna

Klub na jubileusz

29.10.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Tychów Stary

W niedzielę 28 października 2012r. w Tychowie Starym świętowano podwójną uroczystość: 80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i otworzenie Klubu Aktywności Wiejskiej, który powstał przy miejscowej remizie.

 

 

Nim doszło do przecięcia wstęgi w zmodernizowanej za unijne i samorządowe pieniądze remizie, naczelnik miejscowej OSP Tadeusz Sobczyk powitał przybyłych gości, a byli wśród nich : ks. kan. Daniel Kobierski, brat Albert z wąchockiego zakonu cystersów, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – poseł dh Mirosław Pawlak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, radca Ministra Rolnictwa Paweł Pacek, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz Ryski, starachowicki starosta Andrzej Matynia i wicestarosta Dariusz Dąbrowski, radni powiatowi Paweł Lewkowicz i Ryszard Nowak, zastępca komendanta powiatowego PSP Robert Włodarczyk, naczelnik służby operacyjnej mł. bryg. Andrzej Pyzik, kierownik biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca Andrzej Pruś, naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach Artur Jarosiński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Małgorzata Spadło.


Następnie Tadeusz Sobczyk powitał władze samorządowe: wójta Marka Kukiełkę, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Seweryna, radnych gminy Mirzec i pracowników Urzędu Gminy w Mircu, prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Starachowicach dha Jana Kosielę, Zarząd Gminny OSP w Mircu, prezesów i naczelników jednostek OSP z poszczególnych miejscowości, przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” Annę Piątek, wykonawców inwestycji Zbigniewa Borkowskiego i Jarosława Zaborskiego, prezesa BS w Wąchocku Annę Latałę, Radę Sołecką Tychowa Starego i dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Izabelę Stachowicz, druhnę i druhów strażaków z Tychowa Starego, mieszkańców wsi, wszystkich sympatyków pożarnictwa oraz zespół „Gromada” i kapelę „Sąsiedzi” współgospodarzy Klubu Aktywności Wiejskiej.

Wstęgę przecięli: poseł Mirosław Pawlak, marszałek Kazimierz Kotowski, wójt Marek Kukiełka, przewodniczący Mirosław Seweryn i prezes OSP w Tychowie Starym Władysław Zając.

Obiekt poświęcił ks. kanonik proboszcz mirzeckiej parafii Daniel Kobierski.

Po wejściu zgromadzonych gości do wnętrza nowego obiektu prezes OSP Władysław Zając przypomniał pokrótce historię jubilatki – tychowskiej straży, która powstała w maju 1932r. z inicjatywy przedsiębiorcy z Ostrożanki Franciszka Lisa. W roku 1997 jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako druga w gminie. W 2008 roku z inicjatywy Tadeusza Sobczyka i dzięki pomocy Pawła Packa został opracowany Plan Odnowy Wsi, w którym znalazła się rozbudowa remizy. Środki zewnętrzne pozyskano za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Razem na Rzecz Rozwoju”. We wrześniu 2011r. ruszyła budowa. Jej odbiór nastąpił 30 kwietnia 2012r. Dzięki staraniom dha Tadeusza Sobczyka, Rady Gminy i wójta Marka Kukiełki gmina sfinansowała termomodernizację starej części budynku i wymianę pokrycia dachowego. LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” pomogło w pisaniu „małego projektu”, z którego wyposażono kuchnię znajdującą się w remizie dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych pozostających w gestii Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W dalszej części uroczystości występowali zaproszeni goście, którzy powiedzieli:
Anna Piątek – LGD
”Powstanie obiektu jest uwieńczenie kilkuletnich starań i działań mieszkańców Tychowa Starego, wójta oraz radnych naszej gminy. (…) Łączna powierzchnia pomieszczeń, w których się znajdujemy, to ok. 100m2. Mamy tu szatnię, hol, magazynek sportowy, toalety, natryski, kotłownię, wielofunkcyjną świetlicę wyposażoną w stół bilardowy, kino domowe i sprzęt muzyczny. Mamy też kuchnię.(…) Pomieszczenia klubu zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Klub będzie miejscem spotkań mieszkańców Tychowa Starego, miejscem prób i spotkań artystycznych zespołów folklorystycznych „Gromada” i „Sąsiedzi” z Tychowa Starego oraz Koła Gospodyń Wiejskich.  Klub będzie również służył lokalnej społeczności do rozwijania pasji i zainteresowań, dostarczania kulturalnej rozrywki i spełni rolę czynnika integrującego wieś.”

Wójt Marek Kukiełka:
”Mam nadzieję, że Klub Aktywności Wiejskiej będzie jednoczył środowisko wsi. Wreszcie znajdą dla siebie miejsce wspaniałe zespoły folklorystyczne działające w Tychowie, młodzi sportowcy rywalizujący na pobliskim boisku i strażacy wygrywający od wielu lat powiatowe zawody. Myślę, że mieszkańcy Tychowa Starego zasługują na miejsce integracji społecznej (…) Nikt nam nie odmówił przybycia na tę ważną uroczystość, dlatego też czuję się zaszczycony i dumny, że mogę państwa gościć w tym pięknym obiekcie. Jestem szczególnie wdzięczny za wszelką pomoc panu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, całemu Zarządowi Województwa i jego przedstawicielowi, obecnemu tu członkowi Zarządu Kazimierzowi Koteckiemu, bo każda złotówka napływająca z zewnątrz jest bardzo ważnym wsparciem dla naszej pięknej, ale niebogatej gminy. Dziękuję również starachowickiemu starostwu, staroście Andrzejowi Matyni i wicestaroście Dariuszowi Dąbrowskiemu. Dziękuję posłowi druhowi Mirosławowi Pawlakowi za to, że mimo nawału zajęć dotarł do nas w tę niesprzyjającą pogodę, a z nim przybyła do nas cała strażacka brać (…) Inwestycje są istotne, ale najważniejsze z nich są inwestycje w ludzi, w ich integrację, dlatego cieszę się, że możemy być dziś razem.”

Poseł Mirosław Pawlak:
”Od 80 lat jednostka w Tychowie Starym realizuje hasło ze strażackich sztandarów >>Bogu na chwałę, ludziom na pożytek<< (…) Jeżeli będziecie zintegrowani, to możecie robić wspaniałe rzeczy, czego przykładem jest to, co dzisiaj święciliśmy. Gdyby nie było zgody lokalnej, jedności, integracji, trudno byłoby o taki sukces.”

Poseł Pawlak obiecał przekazać OSP Tychowie Starym 4 tys. zł z Zarządu Wojewódzkiego. Ponadto zaprosił 50 osobową grupę mieszkańców wsi do zwiedzenia Warszawy i Sejmu.

Komendant Grzegorz Ryski odczytał gratulacyjny list od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Zbigniewa Muszczaka i dodał: „Jestem wdzięczny strażakom z OSP w Tychowie Starym za 80 lat pracy na rzecz społeczeństwa. Druhowie z Tychowa to społeczność strażacka, na którą zawsze można było liczyć.”

Marszałek Kazimierz Kotowski:
”Cieszę się z wami, że potrafiliście tak przejść przez minione 20 lat transformacji, że więź, współpraca i wasz wzajemny szacunek przetrwały”.

Starosta Andrzej Matynia:
”Dziesiejsza uroczystość ma podwójny charakter, co dobrze świadczy o mieszkańcach Tychowa Starego. Strażacy zawsze i wszędzie stanowili tę część społeczeństwa, która w sposób aktywny potrafiła angażować się w inicjatywy mające służyć lokalnej wspólnocie.”

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski krótko przypomniał ponadsześćsetletnią historię wsi i przekazał na ręce prezesa OSP XVIII- wieczny znak bartny, którego używał jeden z miejscowych pszczelarzy Adam Gralec, prowadzący karczmę w miejscu współczesnej remizy. Wyraził również nadzieję, że ta stara i jakże pożyteczna profesja odżyje i będzie kontynuowana.

Do gratulacji dla tychowskiej OSP przyłączył się również Andrzej Pruś, który odczytał list gratulacyjny posła Krzysztofa Lipca.

”Pragnę państwu i waszym poprzednikom podziękować za wszelki trud, jaki podejmujecie na co dzień. Owoce tych działań widać w akcjach pożarniczych i zawodach strażackich i za to wam dziękuję” – to słowa przewodniczącego rady gminy Mirosława Seweryna.

Z kolei Jan Raczyński – wiceprzewodniczący rady – przekazując na ręce prezesa Władysława Zająca okolicznościowy zegar w granitowej obudowie stwierdził, że: „Nie jest to zwykły zegarek. To czasomierz granitowy, który ma odmierzać czas nie w godzinach, ale dziesiątkach i setkach lat działalność tychowskiej  straży.”

Reprezentant Ministra Rolnictwa, pochodzący z Tychowa Starego Paweł Pacek odczytał list gratulacyjny ministra i dodał od siebie, że zapewne mieszkańcy wsi pamiętają go, jak stosunkowo niedawno biegał za piką po boisku znajdującym się za remizą i bardzo cieszy się, że Tychów się rozwija, czego wyrazem jest powstały Klub Aktywności Wiejskiej.


Paweł Lewkowicz radny powiatowy i pracownik Urzędu Gminy w Mircu zajmujący się na co dzień środkami europejskimi dołączył się do gratulacji przedmówców i przypomniał działania, jakie doprowadziły do powstania Klubu.

Po jego wystąpieniu do głosu doszła kapela „Sąsiedzi” i gospodarz uroczystości Tadeusz Sobczyk, który zaprosił gości na kolację.

Tekst i foto: J.R.


 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl