Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Miliony na rewitalizację

19.10.2012 | Napisał: Admin | Kategoria: Rewitalizacja

Trwają prace rewitalizacyjne w centrum Mirca. Umowa na dofinansowanie inwestycji kwotą 1,9 mln zł została podpisana w maju br. w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy wójtem Markiem Kukiełką a członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim w obecności Ireny Sochackiej oraz skarbnik gminy Mirzec Wandy Węgrzyn. Wymieniona kwota jest największą z dotychczas otrzymanych przez naszą gminę z Unii Europejskiej.


Prace przy rewitalizacji Mirca trwają od 2009 roku. Wtedy to został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Mirca na lata 2009-2015. Pod koniec 2009 roku złożono projekt rewitalizacji centrum siedziby gminy. Wniosek został uznany za bardzo dobry, czego wyrazem było 3 miejsce pośród wszystkich złożonych. 

W końcu 2011r. gmina posiadała pełną dokumentację projektową, którą opracowała firma Arch-Geo za kwotę 86 tys. zł. Po ostatecznej pozytywnej ocenie projektu wyznaczono termin podpisania umowy na 14 maja 2012r. i wtedy to wójt Marek Kukiełka przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę o dofinansowanie w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w tym Kazimierza Kotowskiego oraz Ireny Sochackiej - zastępcy Departamentu Funduszy Strukturalnych UMWS.

Wartość całego projektu wynosi 3.988.571,93 zł.
W tym dofinasowanie 1.866.252,80 zł, czyli 46,79% wartości całego projektu.

Autorem projektu rewitalizacji jest Paweł Lewkowicz, inspektor Urzędu Gminy w Mircu.

Paweł Lewkowicz


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl