Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Mamy dofinasowanie na przebudowę przejścia dla pieszych w Gadce

15.09.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec jako jeden z czterech świętokrzyskich samorządów otrzymała dofinasowanie na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Gadce.

 

 

W ramach naboru do projektu z całego województwa świętokrzyskiego wpłynęło 49 wniosków. 20 z nich otrzymało rekomendację wojewody i zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie rekomendację MSWiA otrzymały tylko cztery projekty z województwa świętokrzyskiego. Jeden z nich złożyła gmina Mirzec. Warto dodać, że w latach 2018 – 2020 na 16 zrealizowanych wniosków w województwie świętokrzyskim aż cztery było autorstwa gminy Mirzec.

We wtorek 15 września wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie projektu „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” realizowanego w ramach "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. W spotkaniu, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, uczestniczył także dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Robert Sabat.

- Bardzo dziękuję za dofinansowanie otrzymane w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Gmina Mirzec w edycji programu na lata 2018 - 2020 będzie korzystać z dofinasowania już po raz czwarty. Wykonane inwestycje, przeprowadzone szkolenia i konkursy profilaktyczne przekładają się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mirzec – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Gmina Mirzec otrzyma na wykonanie zadania 70 800 złotych. Z własnego budżetu zobowiązuje się wyasygnować na ten cel 21 860 złotych. Projekt musi być zakończony i rozliczony do końca 2020 roku.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania poziomego i pionowego trzech przejść dla pieszych w Gadce w sąsiedztwie szkoły, remizy OSP i świetlicy wiejskiej oraz kościoła. Planowane jest zamontowanie czterech dwustronnych znaków informacyjnych „przejście dla pieszych” oraz dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości zasilanych panelami fotowoltaicznymi w poboczu drogi powiatowej. Dodatkowo zamontowane zostaną barierki ochronne przy poboczach drogi. Poprawione zostanie także oznakowanie poziome poprzez malowanie biało-czerwonych pasów i montaż tak zwanych „kocich oczek” przy przejściach przez jezdnię. W sąsiedztwie remizy OSP wykonane zostanie także dojście do przejścia dla pieszych. Oprócz części stricte inwestycyjnej w ramach projektu planowane jest także przeprowadzenie szkoleń na temat bezpieczeństwa dla osób dorosłych oraz konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych w gminie.

Przebudowa skrzyżowania w Gadce to kolejny projekt zwiększający bezpieczeństwo na drogach, realizowany przez gminę Mirzec w ostatnich latach. Efektami realizacji projektu „Bezpieczny pieszy w bezpiecznej gminie” w 2018 roku były między innymi dwa aktywne przejścia dla pieszych w Mircu: jedno w centrum miejscowości, drugie koło szkoły. W 2019 roku gmina Mirzec realizowała dwa projekty z rządowego programu zapobiegania przestępczości im. W. Stasiaka. Były to „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”. Przy udziale pieniędzy z projektów wybudowano aktywne przejścia dla pieszych w Trębowcu przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 744 oraz barierki ochronne i oznakowanie przy czterech gminnych drogach. Przeprowadzono również szkolenia na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz konkursy profilaktyczne dla uczniów. Łącznie na poprawę bezpieczeństwa gmina Mirzec w latach 2018 – 2020 otrzymała 195 800 złotych.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl