Poniedziałek, 3 sierpnia 2020
imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Strona główna

Jednogłośne absolutoriom dla wójta gminy Mirzec

26.06.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu gminy Mirzec za 2019 rok.

Od ubiegłego roku procedurę udzielania absolutorium rozpoczyna przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy Mirzec za rok poprzedni. Jak poinformował przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza, Raport o stanie gminy za 2019 rok został przedstawiony przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna podczas majowej sesji Rady Gminy oraz podczas posiedzeń komisji stałych Rady Gminy w czerwcu.

Kolejnym punktem procedury było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy. Projekt uchwały w tej sprawie został przez Radę Gminy w Mircu przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania zagłosowało 14 radnych na 14 biorących udział w sesji.

- Chciałbym serdecznie podziękować za jednomyślność podczas głosowania o udzielenie wotum zaufania. Raport o stanie gminy jest odzwierciedleniem pracy Urzędu Gminy, państwa radnych, sołtysów, jednostek organizacyjnych, grup inicjatywnych. W kolejnych latach będziemy starali się przygotowywać raport w podobnej, ciągle ulepszanej formule – powiedział po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn.

Następnie wójt przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2019 rok i informacją o stanie mienia komunalnego. Skarbnik gminy Wanda Węgrzyn odczytała opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdań, po czym przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2019 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy obecni radni.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Kazimierz Kozieł przedstawił wniosek Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu z sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec, a następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mircu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium opowiedzieli się wszyscy radni.

Po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn otrzymał brawa, po czym głos zabrał przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, który w imieniu całej rady pogratulował wójtowi wyniku głosowania.

- Pan wójt może mieć powody do satysfakcji. Wszyscy radni opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium, choć nie jest tak, że w ciągu roku wszystko wszystkim się podoba. Warto podkreślić otwartość wójta na problemy zgłaszane przez wszystkich radnych. Wójt w sposób konstruktywny stara się te problemy rozwiązywać. W imieniu radnych Rady Gminy w Mircu życzę sukcesów na kolejne lata – powiedział przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza.

Gratulacje wójtowi w imieniu pracowników Urzędu Gminy złożyła sekretarz gminy Marta Ziomek.

- Bardzo serdecznie dziękuję za jednomyślność przy udzielaniu absolutorium i zaufanie, którym państwo mnie obdarzyliście. Absolutorium to dowód zaufania nie tylko dla mnie, ale też dla pracowników Urzędu Gminy. Dziękuję też za słowa krytyki, za uwagi. One też są potrzebne, bo zwracają uwagę na problemy, które mogłyby gdzieś umknąć. Dzięki forum na Facebooku mogę szybko reagować na pojawiające się uwagi. Dziękuję radnym, panu przewodniczącemu, przewodniczącym komisji i sołtysom za pomoc w ubiegłym roku. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy za ciężką pracę. Dołożę wszelkich starań, aby równie mocno pracować nad budżetem także w tym roku, choć ten budżet nie będzie łatwy. Już wiemy, że mamy ograniczone wpływy do budżetu z uwagi na panującą epidemię, ale dołożę wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zadania przyjęte do budżetu – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl