Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Zgłaszanie członków do obwodowych komisji wyborczych

09.06.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

 

 

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa świętokrzyskiego.

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego. Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979):

  1. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.
  2. Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu
    w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie indywidualne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

W przypadku samodzielnego zgłoszenia na kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania przez Komisarza Wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu go obsługującego: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary  9, 27-220 Mirzec (biuro obsługi interesanta-parter) tel. (41) 276 71 81 lub (41) 276  71 70.

UWAGA!!! Dokumenty można dostarczyć również  poprzez:

1) przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (decyduje data i godzina doręczenia do Urzędu Gminy w Mircu, a nie data nadania);

2) przesłanie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mirzec.pl (oryginały dokumentów należy przesłać droga pocztową: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec lub złożyć w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mircu);

3) elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGMIRZEC

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 12 czerwca 2020 r. (godz. 15.30).


Wójt Gminy Mirzec

/-/ Mirosław Seweryn

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl