Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Inicjatywy lokalne w pięciu sołectwach

02.06.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy z przedstawicielami pięciu grup inicjatywnych, które zobowiązały się do realizacji inicjatyw lokalnych w 2020 roku.

 

 

Podpisanie umów nastąpiło w piątek 29 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu. Umowy podpisały: Jadwiga Matysek w imieniu Grupy Inicjatywnej Sołectwa Tychów Nowy, Anna Kawalec w imieniu Grupy Inicjatywnej Sołectw Mirzec I i Mirzec II, Sylwia Błach w imieniu Grupy Inicjatywnej Sołectwa Gadka, Bernadeta Kalista w imieniu Grupy Inicjatywnej Sołectwa Mirzec II oraz Małgorzata Przygoda w imieniu Grupy Inicjatywnej Sołectwa Jagodne.

Grupa Inicjatywna w sołectwie Tychów Nowy zaplanowała w tym roku doposażenie Klubu Wiejskiego „Niwy” poprzez zakup i montaż mebli kuchennych oraz zakup zmywarki. Na realizację zadań zaplanowano 5 400 złotych, z czego 3 780 złotych to wkład gminy Mirzec, a 1 620 złotych to wkład pieniężny grupy inicjatywnej.

Grupa Inicjatywna Mieszkańców Sołectw Mirzec I i Mirzec II planuje zakupić i zamontować trzy rolety zacieniające w sali do nauczania fizyki w Szkole Podstawowej w Mircu. Planowany koszt zadania to 2 200 złotych, z czego 1 540 złotych to wkład własny gminy Mirzec, a 660 złotych to wkład pieniężny inicjatorów przedsięwzięcia.

Doposażenie sali do ćwiczeń w Szkole Podstawowej w Gadce w rolety okienne to zadanie, które planuje wykonać Grupa Inicjatywna Sołectwa Gadka. Planuje się zakup sześciu rolet za kwotę 5 088 złotych, z czego 3 550 złotych to wkład własny gminy Mirzec, 1 250 złotych – wkład pieniężny grupy inicjatywnej, a 288 złotych - wkład pracy społecznej inicjatorów.

Grupa Inicjatywna Mieszkańców Sołectwa Mirzec II zamierza kontynuować rozpoczęte w ubiegłym roku prace przy wyrównaniu terenu na działkach gminnych w sołectwie Mirzec II. W tym roku planowane jest mechaniczne równanie terenu oraz wykonanie oczka wodnego i wyrównanie rowu. Przewidywany koszt prac to 5 000 złotych, z czego 3 500 to wkład finansowy gminy Mirzec, a 1 500 złotych – wartość pracy społecznej.

Grupa Inicjatywna Sołectwa Jagodne podpisała umowę na doposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jagodnem. Planuje się zakup 24 rolet okiennych. Planowany koszt inwestycji to 2 762 złote, z czego 1 933 złote to wkład z budżetu gminy Mirzec, a 352 złote to koszt pracy społecznej członków grupy inicjatywnej.

Program Inicjatyw Lokalnych w gminie Mirzec jest realizowany od 2013 roku. Program ułatwia mieszkańcom realizację potrzebnego działania lub inwestycji w swojej miejscowości. Realizowany jest w partnerstwie gminy Mirzec i mieszkańców danej wsi. Zadaniem mieszkańców jest podsuniecie pomysłu na przeprowadzenie konkretnego działania oraz zapewnienie części kosztów jego realizacji. Gmina może sfinansować maksymalnie do 70 procent kosztów projektu, nie więcej niż 10 tysięcy złotych. 30 procent wartości projektu musi zapewnić wnioskodawca. Wkład może być wniesiony w formie pieniężnej, w formie wkładu rzeczowego lub pracy społecznej. Wnioskodawca musi też przygotować wstępny kosztorys przedsięwzięcia i harmonogram jego realizacji.

Teksti fot.: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl