Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

Komunikat dotyczący szacowania strat w rolnictwie

27.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na obszarze gminy Mirzec oraz w celu właściwego szacowania strat spowodowanych przymrozkami Wójt Gminy Mirzec wznowił 27 maja 2020 r. pracę "Komisji gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej".


Szacowanie strat odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 10 czerwca 2020r. w punkcie obsługi interesantów na parterze w Urzędzie Gminy w Mircu.

Pracami kieruje przewodnicząca komisji Katarzyna Tomczak we współpracy z Mileną Miernik i Andrzejem Kutwinem. Telefon kontaktowy: sekretariat 41 271 30 33, 41 27671 70 oraz do ww. pracowników: 41 276 71 84, 41 276 72 01, 41 276 71 89.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. W przypadku gdy producent rolny złożył oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, należy dołączyć kserokopię wniosku wraz ze złożonym oświadczeniem. W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich należy dołączyć również kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Wójt Gminy Mirzec
Mirosław Seweryn

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Zgoda na przetwarzanie danych

Dokumenty można pobrać także w punkcie obsługi interesantów.

Fot. pixabay.com

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl