Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii

27.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Informacja dla mieszkańców gminy Mirzec biorących udział w projekcie „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

 

 

18 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Zamawiającym jest gmina Starachowice, która została upoważniona do przeprowadzenia postępowania przez gminę Mirzec na podstawie pełnomocnictwa.

Wybrani wykonawcy będą zobowiązani do zawarcia umów z gminą Mirzec w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gminy Mirzec. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś III Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku, gdy nie będzie możliwy wybór ofert na wszystkie trzy części zamówienia. Termin realizacji zamówienia – wymagany dla części I – III zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl