Niedziela, 9 sierpnia 2020
imieniny: Romualda, Romana, Ireny

Strona główna

Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na rewitalizację Mirca

15.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu.

 


Jednoetapowy otwarty konkurs został ogłoszony w czwartek 13 maja 2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mirzec. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 22 maja 2020r.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach projektu „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Mirzec otrzymała na realizację zadania 4,5 miliona złotych. Koszt całej inwestycji planowany jest na 6,6 miliona złotych.

Zasady uczestnictwa

W konkursie architektoniczno - urbanistycznym mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (zespoły projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki:

• w zespole projektowym musi być co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;

• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także Zespoły Projektowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania.

Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięskiego projektu, który zostanie nagrodzony nagrodą pieniężną w wysokości 10.000 złotych brutto. Jego autor zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej. Projekt, który zajmie drugie miejsce, zostanie nagrodzony nagrodą pieniężną w wysokości 5.000 złotych.

Zakres konkursu

Zasięg opracowania konkursowego obejmuje fragment terenu (działki ewidencyjne nr 2656/6 i nr 2656/29) w miejscowości Mirzec. Gmina Mirzec planuje zagospodarowanie terenu w sposób, który będzie tworzył harmonijną całość łącząc zabudowę usługową i turystyczną zgodnie z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców.

Celem zadania jest poprawa wizerunku i uatrakcyjnienie turystyczne Mirca. W ramach zadania ma zostać wybudowany zbiornik wodny rekreacyjny z kąpieliskiem dla dzieci, wykonana plaża, wiata na sprzęt pływający typu rowery wodne i kajaki oraz przystań. Wybudowany zostanie taras widokowy ze ścianką wspinaczkową, kładka wisząca (konstrukcja linowa) na terenie zbiornika rekreacyjnego, ścieżka wokół zbiornika, oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, trawnik (na terenie płaskim) wraz z zielenią osłonową i ozdobną, zadaszony bar grillowy z tarasem, cypel z altaną biesiadną wraz z roślinnością, budynek zaplecza z tarasem widokowym  i ścianką wspinaczkową (wc, magazyn), skate park (plac otwarty o nawierzchni betonowej, obramowany), plac zabaw dla dzieci z urządzeniami linowymi (typu HUCK), miejsce do rekreacji aktywnej - ścieżka zdrowia, ścianka łukowa do rekreacji aktywnej (wspinaczki), parking zewnętrzny dla samochodów osobowych (55 miejsc), miejsce do rekreacji aktywnej - tyrolka (dł. zjazdu 160 m), boisko do siatkówki plażowej.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz załączniki graficzne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Mirzec.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl