Niedziela, 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Aktualności

Dofinansowanie gminy Mirzec do kastracji lub sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli

13.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec w 2020 roku dofinansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy gminy Mirzec.

 

 


4 kwietnia 2020r. Zarządzeniem nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Mirzec, ustalony został Regulamin dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Mirzec w roku 2020. Zgodnie z regulaminem gmina Mirzec dofinansuje 70% kosztów przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, a 30% kosztów pokryć ma właściciel zwierzęcia bezpośrednio przed dokonaniem zabiegu w gabinecie lekarza weterynarii, z którym gmina zawarła umowę. Liczba dofinansowanych zabiegów jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Mirzec na 2020 rok. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w Urzędzie Gminy w Mircu oraz rzeczywiste wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji. W roku kalendarzowym właściciel lub opiekun kilku zwierząt może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do sterylizacji lub kastracji maksymalnie 2 zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia trzeba złożyć odrębny wniosek. O kolejności przeprowadzania zabiegów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data złożenia wniosku. Jeśli lekarz weterynarii uzna, że zwierzę nie może być zakwalifikowane do zabiegu i w związku z tym zwierzę zostanie wykluczone z kolejki, na jego miejsce zostanie zakwalifikowane kolejne zwierzę, które wcześniej nie znalazło się na liście w wyniku przekroczenia limitu dofinansowania zabiegów.

Ważne!

Dofinansowanie dotyczy zwierząt powyżej 6. miesiąca życia, kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego. Dofinansowanie obejmuje badanie lekarskie, rozpoznanie wieku zwierzęcia, przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym i podanie leków.

Dofinansowaniu nie podlega: odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, opieka stacjonarna po wykonanym zabiegu, dodatkowe leczenie w  razie powikłań wynikających z samookaleczenia zwierzęcia będącego wynikiem niedopilnowania przez właściciela, zapewnienia kaftanika pooperacyjnego czy kołnierza dla zwierzęcia na czas transportu do gabinetu lekarza i z powrotem do domu oraz transport zwierzęcia.

W przypadku niewykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji przed upływem 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, wykonanie zabiegu może nastąpić po ponownym złożeniu wniosku.

Psy poddane kastracji lub sterylizacji zostaną obowiązkowo oznakowane za pomocą czipu, o ile zwierzę nie zostało oznakowane chipem wcześniej.

Miejscem przeprowadzenia zabiegu jest Gabinet Weterynaryjny, ul. Konarskiego 12, 26-110, Skarżysko - Kamienna, prowadzony przez lekarza weterynarii Jerzego Zajączkowskiego.

Koszty poniesione przez właściciela zwierzęcia będą wynosiły odpowiednio:

sterylizacja suki małej – 27 złotych;
sterylizacja suki średniej – 33 złote;
sterylizacja suki dużej – 39 złotych;
sterylizacja kotki – 24 złote;
kastracja psa – 18 złotych;
kastracja kota – 15 złotych.

Podane ceny są cenami brutto. Właściciele psów i kotów z terenu gminu Mirzec, którzy chcą otrzymać dofinansowanie do wykonania zabiegu, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Mircu w punkcie podawczym, a następnie umówić termin wykonania zabiegu z lekarzem weterynarii wyznaczonym przez gminę. Kontakt do lekarza zostanie przekazany w Urzędzie Gminy w Mircu.

Zarządzenie i regulamin
Wniosek o dofinansowanie


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl