Sobota, 4 lipca 2020
imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Strona główna

Konkurs architektoniczno- urbanistyczny

05.05.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Rewitalizacja

Gmina Mirzec na przełomie maja i czerwca 2020 r. przeprowadzi konkurs na opracowanie kompleksowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę zbiornika wodnego (rekreacyjnego) i zagospodarowanie terenu wokół planowanego zbiornika wodnego (rekreacyjnego) w Mircu w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy, tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji)”, RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, który jest realizowany w ramach działania  6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny zostanie zorganizowany jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy, otwarty, w którym uczestnicy spełniający wymagania określone w regulaminie konkursu składają prace konkursowe.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (główna nagroda pieniężna), którego autor (zespół projektowy)/uczestnik konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym dalszych faz dokumentacji projektowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie

Zakres opracowania konkursowego stanowi element istniejącego obszaru, na którym gmina Mirzec planuje zagospodarowanie terenu w sposób, który będzie tworzył harmonijną całość, łącząc zabudowę usługową i turystyczną zgodnie z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Teren ten ma służyć obsłudze ruchu turystycznego, ma być miejscem spotkań, ale zarazem odpoczynku i rekreacji  dla turystów oraz mieszkańców.

Celem zadania ma być poprawa wizerunku i uatrakcyjnienie turystyczne miejscowości poprzez wykorzystanie zdegradowanego i podmokłego terenu. W ramach zadania ma być wybudowany zbiornik wodny (rekreacyjny i kąpielisko dla dzieci), wykonana plaża, wiata na sprzęt pływający (rowery wodne, kajaki), przystań, wybudowany taras widokowy ze ścianką wspinaczkową, kładka wisząca (konstrukcja linowa) na terenie zbiornika rekreacyjnego, ścieżka wokół zbiornika, oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, trawnik (na terenie płaskim) wraz z zielenią osłonową i ozdobną, zadaszony bar grillowy z tarasem, cypel z altaną biesiadną wraz z roślinnością, budynek zaplecza z tarasem widokowym  i ścianką wspinaczkową (wc, magazyn), skate park (plac otwarty o nawierzchni betonowej, obramowany), plac zabaw dla dzieci z urządzeniami linowymi (typu HUCK), miejsce do rekreacji aktywnej - ścieżka zdrowia, ścianka łukowa do rekreacji aktywnej (wspinaczki),  parking zewnętrzny dla samochodów osobowych (55 miejsc), miejsce do rekreacji aktywnej - tyrolka (dł. zjazdu 160 m),  plac do siatkówki plażowej.

W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (zespoły projektowe tworzone przez te podmioty), spełniające łącznie następujące warunki:

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie projektowania;
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także zespoły projektowe, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie projektowania.

Konkurs zostanie ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.mirzec.pl /BIP Urzędu Gminy w Mircu.

 

 

Tekst: UG Mirzec

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl