Niedziela, 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

02.03.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Podajemy listę miejsc, w których w powiecie starachowickim można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną wraz z mediacją. Na liście jest także Urząd Gminy w Mircu.

W każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 dyżur prawniczy w Urzędzie Gminy w Mircu (sala 119 na parterze) pełni adwokat Małgorzata Orzechowska. Nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie możliwością realizacji mediacji udzielane są także w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty. Nr telefonu: (0 41) 276 09 19. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Gdzie można uzyskać pomoc?

PUNKT NR 1 I 2 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, pokój 124 (I piętro) - nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżur będzie pełniony przez adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pokój 119 (parter), tel. (0 41) 276-71-72

PUNKT NR 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

Dyżury radców  i adwokatów
Dyżur nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Karta informacyjna nieodpłatna mediacja
Karta informacyjna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna
Karta informacyjna poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Informacja dla osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
Opinia
Oświadczenie
Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl