Niedziela, 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Marietty, Petroneli

Strona główna

Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego

21.02.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn ogłasza nabór na stanowiska opiekunów dziecięcych do Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym.

 

 


Przewiduje się zatrudnienie dwóch opiekunów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub osoby, które ukończyły studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Osoby chętne do podjęcia pracy jako opiekun w klubie dziecięcym zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z wymogami regulaminu rekrutacji.

Treść regulaminu i szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz wzory wymaganych załączników znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mircu w zakładce Inne/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Ogłoszenia o naborze oraz w zakładce Oświata/Centrum Usług Wspólnych/Klub Dziecięcy Bączek/Nabór na wolne stanowiska pracy.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl