Wtorek, 11 sierpnia 2020
imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Strona główna

Zebrania sprawozdawcze OSP w Trębowcu i Osinach

16.02.2020 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W minioną sobotę 15 lutego 2020 r. odbyły się dwa zebrania sprawozdawcze jednostek OSP w Trębowcu i Osinach.

 

 


Coroczny cykl zebrań sprawozdawczych jednostek OSP zainaugurowało zebranie strażaków z Trębowca. Przybyli na nie: wójt gminy Mirzec  Mirosław Seweryn, prezes ZG OSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant PSP w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier oraz sołtys i zarazem radny wsi Stanisław Seweryn.

Na początku zebrania wręczone zostały odznaki „Strażak Wzorowy” druhowi Marcinowi Garbali oraz druhowi Markowi Łęckiemu. Aktu odznaczenia dokonali: prezes Tadeusz Sobczyk, wójt Mirosław Seweryn, komendant Wiesław Ungier i prezes jednostki Sławomir Paszkowski.

Następnie prezes Sławomir Paszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2019 roku.
Jednostka liczy 25 druhów w tym 4 honorowych i 1 wspierający. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składająca się z 12 członków. Jednostka z Trębowca w minionym roku wyjeżdżała 19 razy do zdarzeń na terenie sołectwa, co stawia ją pod względem aktywności bojowej  na drugim miejscu w gminie. 2 razy uczestniczyła w zabezpieczaniu imprez na terenie gminy Mirzec.

Dzięki dotacjom z MSWiA oraz programu tzw. 5000+ strażacy zakupili szereg niezbędnego wyposażenia, m.in.: agregat prądotwórczy dużej mocy, mundury i węże strażackie. Dzięki inicjatywie lokalnej strażacy odświeżyli pomieszczenia remizy i zamontowali na ścianie świetlicy listwę ochronną.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców zajęła II miejsce w zawodach gminnych przeprowadzonych przez Zarząd Gminny OSP RP w Mircu w czerwcu ubiegłego roku.

Na koncie jednostki jest 698 zł.

Przybyli goście, zabierając głos, wyrazili zadowolenie z dużej liczby młodych druhów w szeregach jednostki oraz z wysokiego poziomu wyszkolenia i aktywności strażaków z Trębowca, za co im serdecznie podziękowali.

W Osinach strażacy spotkali się dwie godziny później o godzinie 18. Na spotkanie przybyli: wójt gminy Mirzec  Mirosław Seweryn, prezes ZG OSP RP Tadeusz Sobczyk, komendant PSP w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier oraz sołtys wsi Roman Stompór.

Przybyłych powitał prezes jednostki druh Marcin Gibała, a sprawozdanie z działalności OSP w minionym roku przedstawił naczelnik Paweł Kwapisz.

W szeregach strażaków z Osin jest 22 druhów, w tym 18 zwyczajnych i 4 honorowych, zaś w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jest 8 chłopców.

Strażacy z Osin w ubiegłym roku wyjeżdżali do 16 zdarzeń, w tym 15 razy do pożaru i 1 raz do miejscowego zagrożenia. Poza teren gminy Mirzec strażacy wyjeżdżali 4 razy.

W ubiegłym roku nastąpiła wymiana w jednostce sprzętu bojowego. W miejsce dwóch samochodów pozyskano nowszy wóz GBA 2/20 Star. Oprócz tego strażacy otrzymali szereg drobnego sprzętu wyposażenia osobistego.

Jednostka bardzo aktywnie współpracowała z lokalną społecznością. Strażacy zabezpieczali bieg na rzecz WOŚP, brali udział w akcji prewencyjnej „Czujka czadu na straży twego bezpieczeństwa”, współorganizowali sobótkę, przeprowadzali pogadanki nt. zapobiegania pożarom i wypadkom.

Remiza w Osinach od kilku lat dzięki środkom pozyskiwanym z różnych źródeł w tym z budżetu gminy Mirzec przechodzi gruntowny remont. W tym roku budynek OSP zostanie poddany termomodernizacji. Na dachu zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

Na koniec roku sprawozdawczego na koncie jednostki było 3312 zł.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, komendant Wiesław Ungier i prezes Tadeusz Sobczyk wysoko ocenili działania strażaków z obydwu jednostek. Podziękowali im za zaangażowanie w akcje bojowe, działania prewencyjne i patriotyczne uroczystości. Dzięki pracy i zaangażowaniu m.in. strażaków  w życie lokalnej społeczności nasza gmina należy do najbezpieczniejszych w powiecie starachowickim, zaś stan strażnic i poziom wyposażenia strażaków może stanowić wzór do naśladowania przez inne samorządy.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl