Środa, 5 sierpnia 2020
imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Strona główna

Rejestr danych kontaktowych

21.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Rejestr Danych Kontaktowych to kolejne narzędzie Ministerstwa Cyfryzacji pozwalający na sprawny kontakt pomiędzy instytucjami administracji publicznej a osobami fizycznymi.

 

 

22 grudnia 2019r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nowy moduł w Systemie Rejestrów Państwowych – Rejestr Danych Kontaktowych. RDK powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane ( tj. numer telefonu komórkowego lub adres e- mail) do RDK.

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informację na przykład o:

- dokumentach gotowych do odbioru, terminach utraty ważności dowodu osobistego i paszportu,
- rozpatrzeniu złożonych wniosków,
- potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez obywatela sprawach urzędowych.

Usługa jest bezpłatna. Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję obywatela. Przekazania danych Kontaktowych można dokonać w dowolnym urzędzie gminy (np. wraz ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego) oraz samodzielnie poprzez stronę  www.gov.pl (potwierdzenie tożsamości odbywa się za pomocą profilu zufanego lub e- dowodu). Aby dane kontaktowe znalazły się w RDK, osoba uprawniona musi potwierdzić je specjalnym kodem potwierdzającym. Otrzymuje go SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na adres e-mail.

Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz inne instytucje wskazane w ustawie z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane w RDK nie są udostępniane żadnym firmom prywatnym. Za bezpieczeństwo danych odpowiada minister właściwy do spraw informatyzacji. Grafika za www.gov.pl

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl