Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Afrykański pomór świń (ASF). Gmina Mirzec w obszarze ochronnym (strefa żółta)

14.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec znajduje się obecnie w obszarze ochronnym (strefie żółtej) i została objęta z tego powodu restrykcjami, jakie obowiązują w przypadku pozyskiwania mięsa świń na użytek własny.

 

 

Ubój na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem że:

  • świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem;
  • świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii;
  • mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu;
  • zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF

- na terenie obszaru zagrożenia (strefa niebieska) - obowiązkowo;

- na terenie obszaru ochronnego (strefa żółta) oraz objętego ograniczeniami (strefa czerwona) - jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF;

  • zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszarze zagrożenia (strefa niebieska) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii- minimum 24 godz przed ubojem.

Zmianie uległ termin zgłaszania uboju zwierząt do ARiMR. Wynosi on 48 godzin (2 dni) od zdarzenia.

Ponadto obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018r., poz. 290, z późn. zm.), dostępne na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000290

Lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania przedubojowego i poubojowego świń na użytek własny z terenu gminy Mirzec są lekarze Lecznicy dla Zwierząt w Pawłowie:

  • lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński - tel.: 603 311 634;
  • lek. wet. Marcin Mandziak - tel.: 504 687 548;
  • lek. wet. Artur Wancerz - tel.: 608 487 019.

Więcej informacji na temat ASF można uzyskać na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl