Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Prawie kilometr drogi w Gadce do remontu

07.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Gadka

Firma Budromost Starachowice przeprowadzi drugi etap remontu drogi gminnej w Gadce-Majoracie.

 

 

 

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn umowę z przedstawicielami firmy Budromost Starachowice Ryszardem Wojtonem i Grzegorzem Adamusem. Umowa dotyczy remontu 977 metrów drogi w Gadce-Majoracie. Zakres prac obejmie między innymi wymianę nawierzchni bitumicznej, odtworzenie poboczy z kruszywa, odtworzenie przepustów pod zjazdami, odtworzenie zjazdów oraz jednostronne odtworzenie rowu o długości 692 metry a także montaż znaków drogowych.

Termin zakończenia prac to 15 czerwca 2020 roku. Zgodnie z umową prace mają kosztować 424 719 złotych. Gmina Mirzec otrzymała dofinansowanie do remontu w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Warto podkreślić, że pierwszy etap prac na drodze Gadka-Majorat przeprowadzony został w 2018 roku dzięki funduszom na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Tekst i fot. Urząd Gminy w Mircu

Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl