Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Nieodpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy w Mircu

03.01.2020 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu raz w tygodniu udzielane będą nieodpłatne porady prawne.

W każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00 dyżur prawniczy w Mircu (sala 119 na parterze) pełnić będzie adwokat Małgorzata Orzechowska. Pierwszy dyżur odbędzie się 13 stycznia 2020 roku. W najbliższy poniedziałek, 6 stycznia, Urząd Gminy w Mircu będzie nieczynny w związku ze Świętem Trzech Króli.

Nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie możliwością realizacji mediacji udzielane będą także w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Ważne:

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty. Nr telefonu: (0 41) 276 09 19. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością. Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Gdzie można uzyskać pomoc?

PUNKT NR 1 I 2 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4, pokój 124 (I piętro) - nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
PUNKT NR 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżur będzie pełniony przez adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, pokój 119 (parter), tel. (0 41) 276-71-72

PUNKT NR 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielają adwokaci.
PUNKT NR 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój 16 (parter) – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji mediacji. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielają osoby o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

Harmonogram porad prawnych w 2020 roku - nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Miejskim w Starachowicach - nieodpłatna pomoc prawna

Harmonogram dyżurów w Urzędzie Miejskim w Starachowicach - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl