Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Mamy budżet na 2020 rok!

31.12.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Radni Rady Gminy w Mircu uchwalili budżet gminy Mirzec na 2020 rok.

 

 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Mircu 30 grudnia 2019 roku. Łączna kwota planowanych dochodów gminy w 2020 roku to 42 237 979 złotych, planowane wydatki natomiast to 42 841 979 złotych, z czego na inwestycje roczne i wieloletnie zaplanowano blisko 7 milionów złotych.

Wśród zadań rocznych zaplanowano między innymi budowę parkingu przy drodze wewnętrznej w Osinach, przebudowę drogi dojazdowej na działce w Małyszynie Dolnym, przebudowę drogi do gruntów ornych w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy, budowę placu zabaw w sołectwie Ostrożanka, budowę rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy, budowę odcinka wodociągu w sołectwie Mirzec II, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Osiny – Osiny-Majorat.

Lista zadań wieloletnich składa się z kilkunastu pozycji. Znalazły się na niej:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – tak zwanych sięgaczy;
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Ostrożance;
- budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w Osinach;
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec (etap II);
- przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów – droga 744;
- przebudowa drogi gminnej Krzewa II etap;
- przebudowa drogi gminnej Poduchowne – Korzonek II etap;
- remont drogi gminnej  Gadka – Majorat II etap;
- termomodernizacja budynków OSP Jagodne i Osiny;
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania gminy Mirzec;
- rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec;
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem;
- utworzenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Mircu;
- utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym;
- modernizacja oświetlania drogowego na terenie gminy Mirzec;
- budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wespół z gminą Starachowice;
- zintegrowana rewitalizacja Mirca II etap.

Po głosowaniu wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podziękował radnym za jednomyślność podczas głosowania; dziękował też za współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy w Mircu za współpracę, pomoc w realizacji zadań samorządowych: inwestycji oraz innych ważnych dla mieszkańców projektów.

- Myślę, że zadbaliśmy o wszystkie dziedziny życia: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo zdrowotne, zadbaliśmy o potrzeby najmłodszych, uczniów szkół, o potrzeby osób starszych, duże rodziny. Żadne zadanie należące do gminy nie zostało pominięte. Życzę sobie i Państwu, aby w nowym roku 2020 współpraca układała się na równie dobrym lub jeszcze lepszym poziomie. Życzę Państwu w nowym roku dużo zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszystkiego najlepszego – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Tekst i fot. Urząd Gminy w Mircu


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl