Niedziela, 23 lutego 2020
imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

Strona główna

Ze światełkiem do "Heleny"

21.12.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

20 grudnia 2019r. druhny ze 104. Artystycznej Drużyny Harcerskiej odwiedziły z Betlejemskim Światłem Pokoju Rodzinny Dom Opieki dla Osób Starszych "Helena" w Mircu.

 

 

Ubiegły piątek mirzeccy harcerze poświęcili na dzielenie się Betlejemskim Światłem Pokoju;  z rana odwiedzili niemal każdą szkołę w gminie,  potem dotarli do Rodzinnego Domu Opieki dla Osób Starszych "Helena" w Mircu, a wieczorem gościli na wigilii osób samotnych w „Wiktorii”.

W samo południe na progu domu opieki powitała ich właścicielka zakładu Agnieszka Dudek i poprowadziła do świetlicy na piętrze, gdzie harcerze spotkali się pensjonariuszami „Heleny”, by przekazać im za pośrednictwem pani Agnieszki betlejemskie światło wędrujące co roku przed świętami  Bożego Narodzenia po najdalszych zakątkach świata. Zapalane jest ono od wiecznego ognia płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich polscy harcerze i harcerki pragną podzielić się ze wszystkimi, niosąc lampiony z niepozornym światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów. Dzielą się przy tym radosną nowiną o narodzeniu Zbawiciela i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Warto przypomnieć, że 19 grudnia 2017r. mirzeccy harcerze byli z Betlejemskim Światłem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie przekazali go premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W piątek do „Heleny” przynieśli nie tylko światełko, ale wypełnili również dom opieki kolędami i z serca płynącymi życzeniami zdrowia oraz pogody ducha dla wszystkich pensjonariuszy. Pani Agnieszka Dudek odwdzięczyła się harcerzom pysznym ciastem.

104. ADH prowadzą Anna Surdy-Pacek oraz Małgorzata i Piotr Spadłowie.

Rodzinny Dom Pomocy dla Osób Starszych „Helena” od 1 lutego 2019 r.  realizuje projekt „Słoneczna Złota Jesień" w ramach działania 9.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) na podstawie umowy RPSW.09.02.01-26-0010/18-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem 13 niesamodzielnych osób (8 kobiet, 5 mężczyzn) w wieku 65+ zamieszkałych na terenie wiejskim gmin Mirzec i Wąchock poprzez objęcie ich opieką w Rodzinnym Domu Opieki dla Osób Starszych "Helena" oraz opieką w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych świadczonych przez wykwalifikowany personel w okresie realizacji projektu.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl