Niedziela, 16 lutego 2020
imieniny: Danuty, Julianny, Daniela

Strona główna

Podsumowanie projektów z programu „Razem bezpieczniej”

19.12.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Aktywne przejście dla pieszych, barierki ochronne przy czterech drogach w gminie, dwa szkolenia dla mieszkańców i konkursy dla uczniów to efekty realizowanych w 2019 roku projektów dla poprawy bezpieczeństwa w gminie Mirzec.

 


Konferencja podsumowująca realizację dwóch projektów poprawiających bezpieczeństwo w gminie Mirzec odbyła się w środę 18 grudnia w Urzędzie Gminy w Mircu. Uczestniczyli w niej wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Adam Włodarczyk, przedstawiciel świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich obwód Nowa Słupia, Jarosław Trzebiński, po dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starachowicach, Marcin Gwóźdź, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Mircu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach: zastępca komendanta starszy kapitan Sławomir Zięba i starszy sekcyjny Krzysztof Kołodziejczyk, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Policji sierżant sztabowy Paweł Kusiak i aspirant Michał Zatorski, radny sołectwa Trębowiec Stanisław Seweryn, dyrektorzy szkół: Alicja Raczyńska, Katarzyna Niewczas i Aneta Borowska, Grażyna Potrzeszcz , kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Urzędu Gminy Mirzec.

Spotkanie poprowadził Andrzej Kutwin, inspektor UG Mirzec do spraw bezpieczeństwa, który za pomocą prezentacji multimedialnej i filmów zaprezentował zakres projektów „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” oraz efekty ich realizacji. Są to: aktywne przejście dla pieszych w sołectwie Trębowiec, barierki ochronne przy czterech drogach w gminie:  Małyszyn – Krzewa, Mirzec Stara Wieś, Gadka Majorat i Poddąbrowa – Langiewicza – Malcówki, dwa szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla mieszkańców Trębowca i Mirca oraz konkursy: plastyczny i poetycki dla uczniów gminnych szkół. Podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację projektów wręczył wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Podziękowania trafiły do: Agaty Wojtyszek, posłanki na Sejm RP, wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Michała Warszawskiego, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Ewy Mazurek, koordynatora Programu „Razem Bezpieczniej” w ŚUW w Kielcach, Damiana Urbankowskiego, dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Jarosława Trzebińskiego, po dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starachowicach, Dariusza Mosiołka, kierownika Obwodu Dróg Wojewódzkich w Nowej Słupi, nadkomisarza Pawła Szczepaniaka, komendanta powiatowego policji w Starachowicach, starszego aspiranta sztabowego Ryszarda Błacha, kierownika posterunku policji w Mircu, starszego brygadiera Wiesława Ungiera komendanta powiatowego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Agnieszki Buras, kierownika placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Starachowicach, Tomasza Łebka, szefa Harcerskiej Grupy Ratowniczej „Starachowice”, Stanisława Seweryna, radnego i sołtysa sołectwa Trębowiec, Alicji Raczyńskiej, dyrektorki SP w Mircu oraz Katarzyny Niewczas, dyrektorki SP w Trębowcu. Dyrektor Michał Warszawski przekazał na ręce wójta list gratulacyjny od wojewody Zbigniewa Koniusza. Za realizację projektów dziękowali też Alicja Raczyńska, dyrektor SP w Mircu i radny Trębowca Stanisław Seweryn.

Na zakończenie spotkania uczniowie SP w Mircu Paulina Gralec i Paweł Drożdżał odczytali wiersze napisane przez uczniów szkół w gminie Mirzec. Były to prace nagrodzone w konkursie poetyckim. Na wystawie prac plastycznych z kolei można było podziwiać efekty konkursu plastycznego.

Projekty: „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” oraz „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” zostały zrealizowane w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań imienia Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 „Razem bezpieczniej”

 1. 1. „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec”:
 • budowa aktywnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną w Trębowcu,
 • modernizacja oznakowania pionowego na ww. skrzyżowaniu,
 • spotkania informacyjne, instruktaż dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • szkolenia z pomocy przedmedycznej dla rolników,
 • Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży.

Wysokość wnioskowanej kwoty na realizację projektu 50.000 złotych i tyle gmina Mirzec otrzymała na wykonanie zadania.

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”

 • montaż barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na czterech drogach gminnych (Małyszyn – Krzewa, Mirzec Stara Wieś, Gadka Majorat i Poddąbrowa – Langiewicza – Malcówki),
 • montaż barierek ochronnych z oznakowaniem,
 • doświetlenie ww. miejsc,
 • przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Mirzec
 • konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

Ww. odcinki dróg, na których będą prowadzone inwestycje poprawiające bezpieczeństwo zostały wyremontowane w 2018 roku.

Wysokość wnioskowanej kwoty na realizację projektu 25.000 złotych i tyle gmina Mirzec otrzymała na wykonanie zadania.

Tekst i fot. UG Mirzec

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl