Sobota, 30 maja 2020
imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Strona główna

Nowy samochód pożarniczy dla jednostki OSP w Gadce

08.12.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

7 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00 rozpoczęły się w Gadce uroczystości oficjalnego przekazania nowego samochodu pożarniczego druhom z miejscowej OSP.

 

 

Na wstępie dowódca uroczystości dh Marek Minda złożył meldunek świętokrzyskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Kielcach bryg. Krzysztofowi Cioskowi. Następnie poczet flagowy w składzie: dh Marek Minda, dh Tomasz Rafalski, dh Maciej Piętak przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę.

Następnie wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn powitał zgromadzonych na placu przed remizą w Gadce gości: kapelana powiatowego strażaków ks. Henryka Wólczyńskiego, ks. proboszcza Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gadce Henryka Kołazińskiego, posła Krzysztofa Lipca, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia,  marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Piotra Berentowicza, świętokrzyskiego komendanta PSP w Kielcach bryg. Krzysztofa Cioska, komendanta powiatowego PSP w Starachowicach st. bryg. Wiesława Ungiera, zastepcę komendanta powiatowego PSP w Starachowicach st. kpt. Sławomira Ziębę, zastępcę komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej bryg. Andrzeja Pyzika, przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Jana Zawiszę, radnych Sylwię Błach, Annę Kawalec, Teresę Sieczkę i Marcina Drabika, przedstawicieli OSP z druhem Edwardem Lipcem prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Starachowicach, prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mircu Tadeusza Sobczyka, st. asp. szt. kierownika Posterunku Policji w Mircu Ryszarda Błacha, prezesów jednostek OSP z terenu gminy Mirzec wraz z pocztami sztandarowymi oraz naczelników poszczególnych jednostek, strażaków z OSP w Grzybowej Górze z gminy Skarżysko Kościelne, zastępcę Wójta Gminy Mirzec Annę Piątek, członka Zarządu Powiatu Starachowickiego Ryszarda Nowaka, przedstawiciela Nadleśnictwa Starachowice Piotra Dygasa, sołtys Gadki Alicję Górską oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.

Historię jednostki OSP w Gadce przedstawił prezes OSP w Gadce Ireneusz Zagajny. Jednostka została założona 6 lutego 1928 r. na zebraniu kółka rolniczego. Uchwałę w tej sprawie podjęło 54 mieszkańców wsi na wniosek porucznika policji Władysława Drożdżała i kierownika szkoły Antoniego Bartkowskiego. Pierwszym prezesem jednostki był Franciszek Rafalski, wiceprezesem Jan Spadło, naczelnikiem Władysław Drożdżał, wicenaczelnikiem Stanisław Borek, sekretarzem Antoni Bartkowski, skarbnikiem Jan Młudziński, gospodarzem Leonard Strzelec, członkiem zarządu Paweł Borek. W skład pierwszej komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Dionizy Gralec oraz członkowie Aleksander Derlatka i Jan Rudziński. 1 maja 1928 r. OSP otrzymała pierwszą sikawkę ręczną, 28 lipca 1929 r. strażacy wzięli udział w pierwszych zawodach strażackich w Wąchocku, 20 listopada 1930 r. o godz.  23.20 strażacy gasili pierwszy raz pożar; palił się dom Jana Wiatra. W tym samym roku zaczęto zbierać pieniądze na pierwszą remizę. Ukończono ją przed wojną, a najaktywniejszych społeczników nagrodzono Brązowymi Krzyżami Zasługi. W czasie wojny w remizie byli zakwaterowani niemieccy żołnierze. W 1958 r. jednostka otrzymuje konny wóz strażacki i pierwszą motopompę. W 1978 r. strażacy otrzymują pierwszy samochód z fabryki FSC w Starachowicach „Stara 25P”. W roku 1982 remiza zostaje rozbudowana i przerobiona w dużej części na kaplicę. Sztandar jednostka otrzymuje w 1984 r. Ufundowali go mieszkańcy wsi. W roku 1990 jednostka otrzymuje „Stara 29” w postaci beczkowozu, a w roku 2001 dzięki staraniom zarządu, na czele którego stoi prezes Jan Janiec, otrzymują pierwszy z prawdziwego zdarzenia wóz bojowy używany „Magirus Deutz” wyprodukowany w 1971 r. Jest on sprawny do dziś. W roku 2007 OSP w Gadce została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2014 r. strażacy przeprowadzili się do nowej remizy. Przez 91 lat istnienia jednostki zarządzało nią 10 prezesów i 12 naczelników.

Po wystapieniu prezesa Ireneusza Zagajnego medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni dh Wojciech Derlatka - srebrnym i dh Marek Łabędzki - brązowym. Medale wręczali: poseł Krzysztof Lipiec, marszałek Andrzej Bętkowski i komendant Krzysztof Ciosek. Dh Tomasz Rafalski otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”.

Nowy samochód strażacki poświęcił ks. kanonik Henryk Wólczyński.
Oficjalnego wręczenia kluczyków i dowodu rejestracyjnego oraz „Aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28 MAN” na ręce  prezesa OSP oraz kierowcy wozu bojowego  i zarazem gospodarza OSP w Gadce druha Adama Ścibisza dokonali: poseł Krzysztof Lipiec, marszałek Andrzej Bętkowski, komendant Krzysztof Ciosek, dyrektor Piotr Berentowicz oraz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Ojciec chrzestny pojazdu poseł Krzysztof Lipiec dokonał symbolicznego zerwania z samochodu biało-czerwonej szarfy, a dh Adam Ścibisz zaprezentował wóz.

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił działania, które doprowadziły do zakupienia nowego wozu strażackiego dla jednostki OSP w Gadce.
Władze gminy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, czego dowodem jest odnowienie na przestrzeni ostatnich lat strażnic OSP (remiza w Gadce powstała od podstaw) i niemal całego taboru samochodowego. Na 8 jednostek OSP istniejących w gminie aż w 6 wymieniono samochody na nowsze i sprawniejsze. Średni wiek wozów bojowych zmniejszył się z 31 lat do 16 lat. W Gadce dotychczas druhowie dysponowali najstarszym w gminie samochodem strażackim liczącym aż 48 lat "Magirusem Deutzem".
Samochód zakupiony został 21 października 2019 r. za 759 992 zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z NFOŚiGW w Warszawie (317 980 zł), z WFOŚiGW w Kielcach (44 992 zł), z Komendy Głównej PSP (197 000 zł) i z budżetu gminy Mirzec (200 000 zł + ok. 50 000 zł na wyposażenie wozu). Całkowita wartość samochodu wyniosła 807 000 zł. Druhowie z Gadki pozyskali 2 000 zł z Nadleśnictwa Starachowice na dodatkowe wyposażenie.

Wójt Mirosław Seweryn w imieniu swoim i strażaków z Gadki serdecznie podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc w zakupie nowego samochodu, m.in. posłowi Krzysztofowi Lipcowi, marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, przewodniczącemu Andrzejowi  Prusiowi, komendantowi wojewódzkiemu bryg. Krzysztofowi Cioskowi, komendantowi powiatowemu bryg. Wiesławowi Ungierowi i pracownikom komendy, radnym Rady Gminy w Mircu na czele z przewodniczącym Janem Zawiszą, pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, a w szczególności kierownikowi Ryszardowi Nowakowi, który przeprowadził postępowanie przetargowe.
- Jeszcze raz dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie, jakie otrzymaliśmy w trakcie starań o pozyskanie nowego samochodu. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na tej uroczystości. Gratuluję druhom z Gadki nowoczesnego wozu i życzę, aby ten samochód służył wam przez wiele, wiele lat. Wszystkiego dobrego – zakończył swe wystąpienie wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, po którym głos zabierali jeszcze kolejno: poseł Krzysztof Lipiec, marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Andrzej Pruś, komendant Krzysztof Ciosek i dyrektor Piotr Berentowicz. Wszyscy oni gratulowali strażakom z Gadki nowego sprzętu i życzyli im bezpiecznej służby na rzecz lokalnej społeczności. Każdy z przemawiających przekazał jednostce drobne upominki.

Uroczystość zakończył meldunek złożony Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Kielcach przez druha Marka Mindę.

Uroczystość poprowadził mł. bryg. Marcin Nyga.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl