Sobota, 25 stycznia 2020
imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

Strona główna

Ośrodek Zdrowia w Mircu oddany do użytku po remoncie

06.12.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Inwestycje

Od piątku 6 grudnia wyremontowane pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu oficjalnie służą pacjentom.

 

 

Uroczyste przekazanie pomieszczeń na parterze i piętrze budynku zgromadziło wielu gości. Obecni byli: poseł Krzysztof Lipiec, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, Halina Szary kierownik nadzoru Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Starachowicach, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu ze skarbnik Wandą Węgrzyn i Ryszardem Nowakiem kierownikiem Referatu Inwestycji UG w Mircu, członkowie Rady Społecznej SPZOZ, radni Rady Gminy w Mircu wraz z przewodniczącym Janem Zawiszą, Janusz Gruszczyński projektant, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Mirzec oraz licznie zgromadzeni pracownicy SPZOZ w Mircu i Jagodnem. List okolicznościowy przysłała dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach Małgorzata Kiebzak.

Uroczystość poprowadziła Karolina Nosowicz-Kijewska. Gości przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, który przedstawił historię starań o dofinansowanie na remont ośrodka oraz podziękował pracownikom ośrodka zdrowia w szczególności długoletniej dyrektorplacówki doktor Elżbiecie Tuni–Niewczas, pani Joannie Piasek księgowej SPZOZ oraz po. dyrektora doktorowi Januszowi Krupie. Wójt Mirosław Seweryn otrzymał podziękowania od doktora Janusza Krupy za pomoc merytoryczną pracowników urzędu gminy na etapie składania wniosku oraz rewitalizacji budynku a także za wsparcie finansowe z budżetu gminy. Po przecięciu wstęgi, czego dokonali poseł Krzysztof Lipiec, wójt gminy Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy Jan Zawisza oraz po. dyrektora Ośrodka Zdrowia doktor Janusz Krupa, odnowione wnętrza poświęcił ksiądz kanonik Daniel Kobierski proboszcz Parafii pw. św. Leonarda w Mircu. Głos zabrał poseł Krzysztof Lipiec, który gratulował udanego przedsięwzięcia i zapewnił o swoim wsparciu dla inicjatyw podejmowanych przez samorząd gminy Mirzec.

Do dyspozycji pacjentów oddane zostały estetyczne i funkcjonalne gabinety lekarskie, zabiegowy, stomatologiczny, ginekologiczny, higieny szkolnej oraz laboratorium. Udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się jest winda zamontowana w miejscu podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Koszt remontu budynku po przetargach to 1 675 527 zł, z czego koszt robót budowlanych to 1 477 000 zł, a zakup wyposażenia to koszt 198 273 zł. Koszty niekwalifikowalne projektu wyniosły ponad 450 000 zł. SPZOZ Ośrodek Zdrowia pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 702.540 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.
100.000 złotych w formie dotacji celowej z budżetu przeznaczyła gmina Mirzec.

Umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” została podpisana 28 lutego 2018 roku. Umowa z wykonawcą prac Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Daniel Wojdat z Jedlni Letnisko została zawarta w marcu 2019 roku. Niedługo po tym ruszyły prace remontowe, które zakończyły się z końcem sierpnia 2019 roku. Wyburzono niektóre ściany, wybudowano nowe, wymienione zostały posadzki na obu poziomach oraz płytki w gabinetach lekarskich i zabiegowym. W miejscu zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych zamontowana została winda. Do wyremontowanych pomieszczeń został zakupiony nowy sprzęt: aparat EKG, aparat USG, spirometr - urządzenie pomiarowe do pomiaru pojemności i objętości płuc, defibrylator - urządzenie do ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, waga ze wzrostomierzem i z funkcją liczenia BMI u dzieci i młodzieży, dwa autoklawy do sterylizacji narzędzi, podoskop - urządzenie do badania wad postawy dzieci i młodzieży, koagulometr - urządzenie do oznaczania gęstości krwi, analizator moczu, destylarka do produkcji wody destylowanej wykorzystywanej do każdego aparatu laboratoryjnego i w stomatologii, wirówka do oddzielenia surowicy i osocza we krwi.

Tekst i fot.: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl