Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych materiałów pochodzenia rolniczego

29.11.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje, że gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów (z miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest sporządzenie inwentaryzacji ww. odpadów, dlatego też rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o pilne składanie formularzy w terminie do dnia 10 grudnia 2019r., Urzędzie Gminy  w Mircu w pokojach nr 313 i 314, tel. 41 276 71 80.

Gmina Mirzec przystąpi do realizacji zadania pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl