Wtorek, 18 lutego 2020
imieniny: Konstancji, Maksyma, Wiaczesława

Aktualności

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

02.09.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

Relacja z obchodów w gminie Mirzec 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

 


1 września o godzinie 4.45 wraz z dźwiękiem syren obwieszczających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się w gminie Mirzec obchody tego tragicznego w historii Polski wydarzenia. U stóp żołnierskiej mogiły na mirzeckim cmentarzu stanęli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza z radnymi, kombatanci, harcerze, strażacy, pracownicy urzędu gminy i nauczyciele, aby oddać hołd bohaterom polskiego września 1939 roku. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicja Raczyńska przypomniała historię wybuchu II wojny światowej. Następnie wójt Mirosław Seweryn z radnymi Sylwią Błach i Piotrem Krukiem złożyli na grobie poległych w początkach wojny wieniec. Po nich zapalili znicze: kombatanci, harcerze, nauczyciele i pracownicy Urzędu  Gminy w Mircu. Po kilku minutach cichej modlitwy głos zabrał kombatant Jan Dygas. Opisał kilka wojennych obrazów, które na zawsze utkwiły w jego pamięci, po czym część z obecnych na cmentarzu udała się do Gadki pod pomnik pomordowanych w czasie wojny mieszkańców wsi. Tu również złożono wieniec i zapalono znicze.

O godzinie 10.00 na mirzeckim rynku rozpoczął się przegląd zabytkowych samochodów  "5. Legenda STARa". Licznie przybyli na to wydarzenie mieszkańcy gminy mogli podziwiać nie tylko piękno mniej lub bardziej znanych legend polskiej i zagranicznej motoryzacji, ale także sprawność jaką zachowały motocykle, auta osobowe i ciężarowe na próbie prędkości przeprowadzonej na drodze między Mircem-Malcówkami a ulicą Langiewicza. Kierowcy najszybszych samochodów otrzymali ufundowane przez wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna dyplomy i puchary. Znaleźli się wśród nich również mirzeccy strażacy, których zabytkowy pożarniczy samochód marki "Żuk" zajął trzecie miejsce wśród samochodów wyprodukowanych w „Krajach Demokracji Ludowej” i należał do najpiękniejszych eksponatów zlotu. Wyróżnienie odebrał z rąk wójta Michał Sołtykiewicz. Wyróżnieni zostali także Michał Płusa z Tychowa Starego i Mateusz Jaśkiewicz z Tychowa Nowego (pierwsze miejsca). Test przeprowadzono z podziałem na kategorie. Demonstrację zabytkowych automobili poprowadził wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski.

W samo południe o godzinie 12.00 w mirzeckim kościele odprawiona została msza święta koncelebrowana za ojczyznę. Jej głównym celebransem był ks. prałat Bogdan Lipiec kapelan Okręgu Świętokrzyskiego BCh. Mszę koncelebrowali ks. kan. Daniel Kobierski oraz ks. wikary Paweł Bańkowski. Wzruszające, płomienne kazanie wygłosił ksiądz Bogdan Lipiec. Zawarł w nim wątki autobiograficzne, gdyż jako dziecko był świadkiem tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Na mszę przybyli m.in.: wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca komisji kultury Anna Kawalec, radny Piotr Kruk, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, poczty sztandarowe czterech szkół z: Mirca, Tychowa Starego, Małyszyna i Gadki oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z Tychowa Starego i Osin.

Po mszy wierni uformowali pochód, na czele którego szły poczty sztandarowe prowadzone przez druha Jarosława Dudka. Celem pochodu był mirzecki Pomnik Niepodległości.

U jego stóp miała miejsce kolejna część obchodów wybuchu wojny. Poprowadził ją inspektor Andrzej Kutwin. Na wstępie odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego", po czym rozpoczęły się oficjalne przemówienia. Jako pierwszy zabrał głos gospodarz rocznicowych obchodów wójt Mirosław Seweryn, który nakreślił historię pierwszego miesiąca II wojny światowej. Po nim przemawiali kolejno: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, reprezentująca senatora Jarosława Rusieckiego Dorota Stępień-Zając oraz reprezentująca wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek Teresa Daszkowska.
Przybyli goście oprócz patriotycznych wystąpień podkreślali dbałość władz samorządowych o pamięć historyczną mieszkańców gminy, czego dowodem był bogaty, całodniowy program gminnych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po przemówieniach złożono kwiaty u stóp Pomnika Niepodległości, a harcerze zapalili znicze.

O godzinie 15.30 w amfiteatrze podsumowano konkurs poświęcony Witoldowi Pileckiemu jednemu z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, żołnierzowi września, konspiratora, więźnia-ochotnika Auschwitz, powstańca warszawskiego po wojnie skazanego i zamordowanego przez komunistów. Na wstępie krótko głos zabrali senator Jarosław Rusiecki i przewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Mirzec oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Konkurs został przeprowadzony dzięki pomocy Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Leonarda w Mircu kierowanego przez prezes Annę Kawalec. W skład komitetu organizacyjnego weszli: wójt Mirosław Seweryn, radna Sylwia Błach, Jacek Błach, Jacek Rafalski i koordynator oraz jego pomysłodawca radny Piotr Kruk. Konkurs zorganizowany został we współpracy z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec oraz Szkołą Podstawową w Mircu. Przeprowadzono go 31 maja 2019 r. Wzięło w nim udział 61 uczniów ze szkół gminy Mirzec.

W kategorii klas IV-VI najlepszymi okazali się:
1. miejsce Maria Tyszczuk ze Szkoły Podstawowej w Mircu
2. Paulina Gralec ze Szkoły Podstawowej w Mircu
3. Dominika Gwóźdź ze Szkoły Podstawowej w Osinach.

Klasy VII, VIII i gimnazjum
1. Krzysztof Duś ze Szkoły Podstawowej w Mircu
2. Paulina Śpiewak ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie
3. Monika Duś z Gimnazjum w Mircu oraz Małgorzata Biernacka ze Szkoły Podstawowej w Jagodnem.

Nagrodami dla wszystkich uczestników były dyplomy i wartościowe książki poświęcone historii. Wręczyli je wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca komisji oświaty i kultury Anna Kawalec i radna Sylwia Błach. Podziękowania otrzymali także nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu: Wiesława Ziewiecka, Edyta Drożdżał, Ala Bonio, Iwona Grzesik-Kleczaj, Anita Staszałek, Beta Stefańska, Monika Łęcka, Aneta Borowska oraz Jacek Królak.  Konkurs podsumowała swym wystąpieniem poseł Maria Zuba. Do amfiteatru przybyła również radna powiatowa Agnieszka Kuś.

Następnie rozpoczęła się akademia patriotyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Młodzi aktorzy: Konrad Kleczaj, Mateusz Wójcik, Dominik Wroński, Paulina Śpiewak, Natalia Jaśkiewicz, Patrycja Gralec i Mateusz Parszewski przedstawili ogrom cierpień towarzyszących polskim rodzinom w czasie II wojny światowej. Do występu przygotowały ich nauczycielki Agnieszka Franczyk i Bożena Zielińska.

Po przedstawieniu rozpoczął się III Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej poprowadzony przez pomysłodawczynię imprezy Wiolettę Wasil. Wystąpili w nim kolejno: Paulina Biernacka i Natalia Działak, Igor Kozieł, Wiktoria Potrzeszcz, Małgorzata Biernacka z mamą Agnieszką, Dorota Bębas, Wioletta Kwapisz, Laura Nobis, "Rozśpiewany Senior", Julia Działak, Weronika Nowak, "Kumosie", Monika Duś z bratem Jakubem i Zuzanną Surdy, Oliwia Pisarska, Agnieszka Wiśnios, Zuzanna Gwóźdź, Agnieszka Wiśnios i Stanisław Pacek, Julia Gwóźdź, Wiktoria Walczyńska, "Tychowianie" i parafialny chór z Mirca "Adaggio" pod batutą Piotra Zająca. Zespołom ludowym akompaniował Piotr Gąsowski.

Przegląd został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii pw. św. Leonarda w Mircu oraz BiOKGM kierowany przez dyrektor Dorotę Tomaszewską. Patronat honorowy nad przeglądem objął Wójt Gminy Mirzec. Patriotyczne wydarzenie wsparli także:  Urząd Gminy w Mircu, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Andrzej Kryj, przewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, przedsiębiorca Grzegorz Miernik oraz Agencja Reklamowa "Directors" Doroty Lipińskiej.

W ramach promocji medialnej III Gminnego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowany został konkurs na krótki wiersz o gminie Mirzec. Nagrody uczestnikom wręczyła jego pomysłodawczyni Anna Kawalec. Upominki otrzymali: Piotr Krasiński, Renata Iwoła, Krzysztof Duś, Monika Duś, Agnieszka Kruk, Joanna Stępień, Anna Duś, Ola Surdy, Julia Telicka i Zuzanna Surdy.

Wójt Mirosław Seweryn złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przegląd zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni "Boże coś Polskę".

Równolegle z przeglądem na boisku obok amfiteatru troje młodych aktywnych licealistów: Katarzyna Dudek, Zuzanna Gieras i Krzysztof Rokita zorganizowało piknik historyczny zatytułowany "Śladami Wolności". Jego uczestnicy otrzymali do rozwiązania zadania związane harcerskim Małym Sabotażem opisanym w "Kamieniach na szaniec". Miało to przybliżyć uczestnikom pikniku w przyjazny sposób historię Polski okresu II wojny światowej. Młodzieży w przygotowaniu pikniku pomagały Edyta Drożdżał i Anna Kawalec.

Obok amfiteatru panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mircu wspierały znużonych upalną pogodą oraz intensywnością wydarzeń domowymi wypiekami i napojami.

Dzień obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zakończyła projekcja w amfiteatrze filmu "Kamienie na szaniec".

Tekst i foto: Jacek Rafalski
Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl