Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Będzie Gminna Linia Komunikacyjna

27.08.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W gminie Mirzec będzie funkcjonować Gminna Linia Komunikacyjna, łącząca wszystkie miejscowości  i zapewniająca mieszkańcom dojazd do szkół, placówek zdrowia, urzędu gminy, gminnej biblioteki publicznej i innych obiektów użyteczności publicznej.

 


Powstanie Gminnej Linii Komunikacyjnej będzie możliwe dzięki dofinansowaniu, które gmina Mirzec otrzymała z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. We wtorek 27 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn podpisał z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek umowę dotyczącą dofinansowania przywrócenia  połączeń komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Gmina w ramach przywracania połączeń autobusowych do miejscowości, w których komunikacja nie funkcjonuje albo jest niewystarczająca uruchomi Gminną Linię Komunikacyjną na trasie: Tychów Stary Podlesie – Ostrożanka – Małyszyn – Tychów Stary - Mirzec I - Mirzec II - Trębowiec – Osiny - Gadka – Jagodne - Tychów Stary Podlesie. Długość linii wyniesie 66 kilometrów, na trasie zaplanowano 62 przystanki. Dziennie przewidziano dwa pełne kursy na całej pętli (66 kilometrów) i jeden kurs na trasie skróconej (33 kilometry). Gminna Linia Komunikacyjna będzie funkcjonować od września w dni powszednie.

Planowane koszty funkcjonowania Gminnej Linii Komunikacyjnej do końca 2019 roku to 66.000 złotych, przy czym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to kwota 13.200 złotych. Kwota wyasygnowana z budżetu gminy to 3.700 złotych. Pozostałe koszty funkcjonowania Gminnej Linii Komunikacyjnej zostaną pokryte ze sprzedaży biletów.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl