Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Strona główna

Ważne dla mieszkańców Mirca. Zapisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków

29.07.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zaprasza mieszkańców sołectwa Mirzec I i Mirzec II do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II”.

 

 

Projekt realizowany będzie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

1)      posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel);
2)      złożenie deklaracji  udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II”
3)      posesja musi znajdować się poza terenem skanalizowanym oraz poza obszarem aglomeracji Starachowice (informacja dotycząca możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków do potwierdzenia w Urzędzie Gminy w Mircu).

W związku z krótkim terminem złożenia wniosku o dofinansowanie wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia deklaracji udziału w projekcie do dnia 2 sierpnia 2019r. (ilość przydomowych oczyszczalni możliwych do zrealizowania ograniczona).

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu w pokojach 313, 314 lub pod nr. telefonu 41/2767180.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl