Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Strona główna

Wójt gminy Mirzec z jednogłośnym absolutorium

28.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu gminy Mirzec za 2018 rok.

 

 

 

W tym roku procedura udzielania absolutorium nieco się zmieniła. Przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej RIO i uchwały RIO poprzedziła debata nad Raportem o stanie gminy Mirzec za 2018 rok i głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania. Radni byli w tej kwestii jednomyślni – za udzieleniem wójtowi Mirosławowi Sewerynowi wotum zaufania było 14 radnych na 14 biorących udział w sesji.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2018 rok i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawił wójt Mirosław Seweryn. Następnie skarbnik gminy Wanda Węgrzyn odczytała uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdań, po czym przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza rozpoczął głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2018 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni.

Kazimierz Kozieł, przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu z sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec, a następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mircu o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy radni.

Po głosowaniu wójt Mirosław Seweryn otrzymał wielkie brawa, po czym glos zabrał przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, który w imieniu całej rady pogratulował wójtowi wyniku głosowania.

- Taki wynik obrazuje współpracę Rady Gminy w Mircu z wójtem, która przekłada się na efekty, co widać po sprawozdaniu z przeprowadzonych w 2018 roku inwestycji. Chciałbym podkreślić atuty pana wójta: sprawność i odwagę w podejmowaniu decyzji, dzięki czemu tak liczne inwestycje mogą służyć mieszkańcom – powiedział przewodniczący Jan Zawisza.

Wójt Mirosław Seweryn otrzymał od przewodniczącego Jana Zawiszy kwiaty. Po przewodniczącym życzenia wójtowi złożyli sekretarz Marta Ziomek, skarbnik Wanda Węgrzyn, radca prawny Anna Kołątaj oraz kierownicy referatów i jednostek podległych gminie. Za udzielone zaufanie podziękował wójt Mirosław Seweryn.

- Dziękuję za bardzo dobrą współpracę i zrozumienie w nowej Radzie Gminy w Mircu. Podziękowania kieruję na ręce radnych, dziękuję też sołtysom za pomoc, za sprawną komunikację pomiędzy mieszkańcami sołectw i Urzędem Gminy w Mircu. Liczę na to, że ta wręcz wzorowa współpraca będzie się nadal tak dobrze układać. Dziękuję też pracownikom urzędu: pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom. Mam nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre dla gminy Mirzec. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby rozwój gminy był zrównoważony, żeby wszystkie sołectwa rozwijały się harmonijnie, żeby mieszkańcy mogli czerpać korzyści z przeprowadzanych inwestycji także tych o charakterze społecznym – powiedział wójt Mirosław Seweryn.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu


Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl