Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Wyróżnienie za działania na rzecz bezpieczeństwa

18.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec została wyróżniona za działania podjęte w 2019 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

 

 

W poniedziałek 17 czerwca wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn odebrał z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego wyróżnienie za działania wykraczające poza zwykłe obowiązki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku samorządowego i prywatnego, przyczyniających się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego.

Podsumowanie programu Bezpieczne Świętokrzyskie za 2018 rok oraz wręczenie nagród odbyło się w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej. Gminę Mirzec nagrodzono za wiele działań poprawiających bezpieczeństwo  przeprowadzonych w 2018 roku. Do najważniejszych zaliczyć należy reaktywację posterunku policji w Mircu, budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w Mircu w ramach programu „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie”, doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu w sprzęt i umundurowanie, wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance w nowszy wóz bojowy. Pięć jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratownictwa wyposażono w zestawy ratunkowe. Dwie jednostki otrzymały defibrylatory. W zestawy ratunkowe wyposażono także trzy pozostałe jednostki OSP i Urząd Gminy W Mircu. Dla 65 samorządów z województwa świętokrzyskiego przeprowadzono gminne metodyczne ćwiczenie obronne. Ważną częścią działań na rzecz bezpieczeństwa były prowadzone szkolenia profilaktyczne, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medyczne oraz samoobrony. W 2018 roku przeprowadzono termomodernizacje i remonty w strażnicach OSP za łączną kwotę 2 250 000 złotych, z czego znacząca część to dofinansowania pozyskane z różnych źródeł. Na poziom bezpieczeństwa wpływ miały także inwestycje drogowe: remonty dróg, budowa chodników dla pieszych, konserwacja przejść dla pieszych, zakup i montaż monitoringu wizyjnego do szkół w Osinach i Małyszynie.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu
Foto: Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl