Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Nowe kwalifikacje nowe możliwości

12.06.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od 1 lutego 2019 r. realizuje projekt  „Nowe kwalifikacje nowe możliwości”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych osób w wieku 18 lat i więcej poprzez udział tych osób w kursach i szkoleniach.

 

Wsparciem objętych zostanie łącznie 96 osób zamieszkałych lub pracujących lub uczących się na obszarze OSI (obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze) – tj. na obszarze miast: Skarżysko–Kamienna, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski - zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji albo kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia jak również pracujących. Uczestnikom projektu pn. „Nowe kwalifikacje, nowe możliwości” oferujemy bezpłatny udział w szkoleniach i kursach z następującego zakresu:

1.Kierowca kat. C z praktycznymi aspektami logistyki
Czas trwania: 58 godzin (8 godz. teorii - aspekty logistyki, prawo jazdy kat. C: 20 godzin teorii i 30 godzin praktyki). Planowany termin realizacji: V -XII 2019 r.

2.Opiekun osób starszych + prawo jazdy kat. B
Czas trwania: 110 godzin (teoria: 50 godzin opiekun + 30 godzin prawo jazdy; praktyka: 30 godzin prawo jazdy. Planowany termin realizacji: V 2019 -I 2020 r.

3.Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT
Czas trwania: 39 godzin (29 godzin teorii i 10 godzin praktyki.
Planowany termin realizacji: IX-II 2020 r.

4.Pracownik ds. płac i kadr od podstaw
Czas trwania: 100 godzin (50 godzin  teorii i 50 godzin praktyki).
Planowany termin realizacji: X-II 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w niniejszym projekcie, zamieszczone zostały  w "Regulaminie rekrutacji" oraz "Regulaminie uczestnictwa w projekcie" dostępnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl

Wspólne działania umożliwią dotarcie do szerszego grona potencjalnych odbiorców działań przewidzianych w projekcie.  Projekt „Nowe kwalifikacje nowe możliwości” realizowany jest na podstawie umowy z województwem świętokrzyskim pełniącym funkcję instytucji zarządzającej "Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych".

Plakat promujący projekt >>

Tekst: Aneta Tomczyk  z Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl