Wtorek, 11 sierpnia 2020
imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Strona główna

Umowy na inicjatywy lokalne podpisane

03.06.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przedstawiciele sześciu grup inicjatywnych z gminy Mirzec podpisali umowy na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. W imieniu gminy Mirzec umowę przy kontrasygnacie skarbnik Wandy Węgrzyn podpisał wójt gminy Mirosław Seweryn.

 

Wójt pogratulował przedstawicielom grup inicjatywnych dobrze napisanych projektów, dzięki którym od kilku lat w ramach inicjatyw lokalnych zmienia się wygląd miejscowości w gminie Mirzec. W 2019 roku do realizacji zostały zakwalifikowane wszystkie złożone wnioski o ogólnej wartości 43 572 złote, przy wkładzie gminy Mirzec w kwocie 24 997 złotych.

Umowy podpisali przedstawiciele grup inicjatywnych poszczególnych sołectw: Sylwia Błach, Bernadeta Kalista, Jadwiga Matysek, Iwona Olesińska, Aneta Cieśla – Pedryc, Maciej Rokita i Marcin Franecki. W spotkaniu uczestniczyli także: radny z Gadki Marcin Drabik oraz dyrektorki szkół w Tychowie Nowym i Gadce: Aneta Borowska i Lidia Drożdżał.

Warunkiem realizacji jest nie tylko podsunięcie pomysłu przez grupę inicjatywną, ale także zabezpieczenie części kosztów realizacji przedsięwzięcia. Gmina może sfinansować maksymalnie do 70 procent kosztów projektu, nie więcej niż 10 tysięcy złotych. 30 procent wartości projektu musi zapewnić wnioskodawca. Wkład może być wniesiony w formie pieniężnej, w formie wkładu rzeczowego lub pracy społecznej. Wnioskodawca musi też przygotować wstępny kosztorys przedsięwzięcia i harmonogram jego realizacji.

W tym roku przeprowadzonych zostanie sześć ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw. Są to:

Trębowiec. Malowanie pomieszczeń strażnicy OSP

Pomalowane zostanie około 250 m2 ścian, co podniesie estetykę pomieszczeń. Gmina zobowiązała się do sfinansowania zakupu farb i akcesoriów malarskich za kwotę 4 012 złotych. Koszt pracy społecznej został oszacowany na kwotę 2 460 złotych.

Pełnomocnikami grupy inicjatywnej są Maciej Rokita i Marcin Franecki.

Gadka. Wykonanie remontu schodów wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Gadce.

Zakres prac przewiduje skucie starych płytek na schodach i podjeździe dla niepełnosprawnych oraz ułożenie nowych a także malowanie balustrady przy schodach i podjeździe. Gmina sfinansuje zakup płytek mrozoodpornych oraz ich ułożenie, co wyceniono na 5 500 złotych. Wartość pracy społecznej wyniesie 1 815 złotych.

Przedstawicielką grupy inicjatywnej jest Sylwia Błach.

Osiny. Utworzenie przy Szkole Podstawowej w Osinach im. Gustawa Kwiecińskiego ogrodu edukacyjnego.

Inicjatorzy planują utworzenie ogrodu edukacyjnego, który będzie żywym laboratorium służącym do prowadzenia obserwacji świata roślinnego i jego różnorodności. Ogród poprawi też estetykę szkoły. Gmina sfinansuje zakup siatki przeciw kretom, agrowłókniny, podłoża ogrodniczego, sadzonek drzew, krzewów i bylin za kwotę 3 750 złotych. Wartość pracy społecznej została oszacowana na 1 800 złotych, a wartość wkładu rzeczowego na 400 złotych.

Przedstawicielką grupy inicjatywnej jest Iwona Olesińska.

Tychów Nowy. Doposażenie sal lekcyjnych w rolety okienne.

Po realizacji zadania w oknach od strony południowej w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zostaną zamontowane rolety, przez co poprawi się komfort pracy uczniów i nauczycieli w upalne słoneczne dni. Gmina Mirzec sfinansuje zakup rolet do 15 okien za kwotę 1 515 złotych. Grupa inicjatywna wniesie pracę społeczną, wycenioną na 240 złotych oraz wkład pieniężny – 410 złotych.

Grupę inicjatywną reprezentuje Jadwiga Matysek.

Małyszyn. Wykonanie chodnika i odnowienie metalowych elementów wokół szkoły.

Inicjatywa ma na celu uporządkowanie terenu w pobliżu szkoły po przeprowadzonej w ubiegłym roku termomodernizacji budynku. Wykonany zostanie nowy chodnik do szkoły, wyrównany teren, zasiany trawnik, odmalowane barierki przy wejściach do szkoły, stojaki na rowery i ogrodzenie. Gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych: kostki brukowej, obrzeży, sypkiego betonu i podbudowy za kwotę 6 720 złotych. Grupa inicjatywna wykona prace społeczne o wartości 7 260 złotych oraz przekaże wkład własny, którego wartość oszacowano na 1 220 złotych.

Grupę inicjatywną reprezentuje Aneta Cieśla – Pedryc.

Mirzec-Podkowalów. Uporządkowanie terenu na działkach gminnych.

Dwie działki zostaną oczyszczone z karpin, teren będzie wyrównany, a na jego części zostanie zasiana trawa. Teren w przyszłości może stać się miejscem wspólnych spotkań mieszkańców. Gmina sfinansuje karczowanie pni, wywóz karpiny i mechaniczne niwelowanie terenu. Wartość tych prac oszacowano na 3 500 złotych. Koszt pracy społecznej wyceniony został na 1 950 złotych, a wkład rzeczowny na kwotę 75 złotych.

Grupę inicjatywną reprezentuje Bernadeta Kalista.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl