Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Komunikat dla rolników

30.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, gmina Mirzec informuje mieszkańców prowadzących gospodarstwa rolne i hodowlane o procedurach szacowania strat.

 

  1. Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Wniosek powinien być złożony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do urzędu właściwego ze względu na miejsce strat.
  2. Wójt Gminy w zwyczajowo przyjęty sposób informuje rolników o możliwości przeprowadzenia szacunków strat oraz terminie ich przeprowadzenia.
  3. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie.
  4. Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
  5. Komisja szacuje wszystkie szkody, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych), gdyż za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i w zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkoda wystąpiła wyłącznie w uprawach, czy też wyłącznie w produkcji zwierzęcej.
  6. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1ha, nie obejmuje m. in. ugorów, odłogów, nieużytków, łąk i pastwisk, z wyłączenie użytków zielonych (UZ).
  7. Wielkość produkcji z poszczególnych upraw w roku wystąpienia szkody wylicza się na podstawie średnich plonów zawartych w księgach ewidencyjnych producenta, a w przypadku braku danych na podstawie danych Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu sprawnego działania Komisji gminnej na rzecz poszkodowanych rolników zaleca się stosowanie powyższych procedur. Pracownicy Urzędu Gminy w Mircu są w stałej dyspozycji do udzielania informacji bieżących w siedzibie urzędu (pomieszczenia nr 314, 120 i 213) oraz tel. 41 276-71-70, wew. 184, 180 i 189).

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl