Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów

14.05.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu przypomina mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów o konieczności segregacji odpadów.

 

 


Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów, wystawiają kosze z odpadami zmieszanymi raz w miesiącu i ponoszą wyższą opłatę za odbiór odpadów. Natomiast mieszkańcy deklarujący segregację zbierają odpady w workach do selektywnej zbiórki dostarczonych przez firmę obsługującą gminę Mirzec, a pozostałości po segregacji gromadzą w pojemnikach na odpady zmieszane. Odbiór tych odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom.

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w widocznym miejscu przed posesją do godziny 7:00.

Od 01.01.2019r. odpady segregowane zbieramy w systemie pięcioworkowym tj.:

 • papier tektura – kolor worka niebieski odbiór z częstotliwością raz w miesiącu;
 • wrzucamy: gazety, czasopisma, ulotki, książki, zeszyty, torebki papierowe, tekturę.
  Przed wyrzuceniem usuwamy: zszywki metalowe, spinacze, taśmę klejącą, resztki produktów.
 • nie wrzucamy: kartonów po napojach, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papierów higienicznych
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – kolor worka żółty odbiór z częstotliwością raz w miesiącu;
 • wrzucamy: opakowania z metali, odpady z metali, plastikowe butelki po napojach, kartony po mleku, sokach, butelki i pojemniki po chemii gospodarczej, folie i torebki foliowe, puszki po napojach, konserwach, metalowe nakrętki i kapsle, folie aluminiowe, inny złom.
  Przedmioty powinny być puste i zgniecione.
 • nie wyrzucamy: pojemników z zawartością, tworzyw piankowych i ze styropianu, pojemników po farbach i lakierach oraz środkach ochrony roślin, baterii.
 • opakowanie szklane – kolor worka zielony odbiór z częstotliwością raz na kwartał;
 • wrzucamy: odpady ze szkła białego, kolorowego oraz stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami.
 • Przed wyrzuceniem do worka usuwamy nakrętki, wieczka, kapsle, resztki produktów.
 • nie wyrzucamy: szyb, luster, szkła     zbrojonego, naczyń żaroodpornych, świetlówek, żarówek, porcelany, ceramiki.
 • bioodpady – kolor worka brązowy odbiór z częstotliwością raz w miesiącu;
 • wrzucamy: odpady ulęgające biodegradacji resztki żywności, obierki z owoców i warzyw, fusy po kawie i herbacie, z wyłączeniem odpadów zielonych takich jak: skoszona trawa, liście, czy gałęzie, które należy zagospodarować we własnym zakresie np. przez kompostowanie
 • popiół – kolor worka szary odbiór z częstotliwością raz w miesiącu.

Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny– odbiór odpadów wystawionych przed posesją:

 • odpady wielkogabarytowe – z częstotliwością 3 razy w roku,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – z częstotliwością 3 razy w roku,
 • zużyte opony -z częstotliwością 3 razy w roku,
 • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie,  świetlówki, środki ochrony roślin, farby-lakiery itp.) gromadzimy w worku czerwonym z częstotliwością 3 razy  w roku,
 • zużyte baterie zbierane są w placówkach oświatowych, kulturowych oraz w Urzędzie Gminy w Mircu.
 • W aptekach na terenie gminy Mirzec ustawione są pojemniki, do których można wrzucić przeterminowane leki.

Odpady budowlano-remontowe odbierane są z 10 punktów mobilnych zlokalizowanych po jednym w każdym  sołectwie. Odpady powinny być dostarczone przez mieszkańców do miejsca ustawienia kontenera. Odbiór z częstotliwością 3 razy do roku.

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl