Piątek, 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

Strona główna

Gmina Mirzec nominowana do nagrody "Laur Świętokrzyski"

27.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Gmina Mirzec znalazła się w elitarnym gronie nominowanych do nagrody "Laur Świętokrzyski" w kategorii „Działania na rzecz bezpieczeństwa”.

 

 

 

Nominacja to nagroda za szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które zostały przeprowadzone w gminie Mirzec w 2018 roku. Nagrodę w piątek wieczorem podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce odebrał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Nagrody wręczała wojewoda Agata Wojtyszek, Wśród gości gali była wicepremier Beata Szydło, parlamentarzyści, przedstawiciele nagrodzonych samorządów, organizacji, stowarzyszeń i firm. Gwiazdą wieczoru był Piotr Cugowski.

Gmina Mirzec  od wielu lat przykłada dużą wagę do działań na rzecz bezpieczeństwa. Szczególnie dużo różnorodnych projektów realizowanych było w 2018 roku.

Na największy projekt w 2018 roku „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” gmina otrzymała 50.0000 złotych z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Efekty to budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych. Jedno z nich powstało w centrum Mirca, drugie w sąsiedztwie szkoły podstawowej i przedszkola. W ramach tego samego projektu zorganizowano szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół i osób dorosłych, przeprowadzono lekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konkursy.

W czerwcu 2018 roku gmina przeprowadziła szkolnie obronne dla pracowników prowadzących sprawy obronne w gminach z terenu województwa świętokrzyskiego. Jego celem było zaprezentowanie przyjętych rozwiązań polegających na współdziałaniu różnych służb z powiatu starachowickiego.

Jednostki OSP, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczym, dostały sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Gmina Mirzec otrzymała na ten cel 37.800 złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy mają do dyspozycji zestawy ratownicze, a do dwóch jednostek trafiły też defibrylatory.

Jednostka OSP w Ostrożance została wyposażona w nowy samochód pożarniczy.

Urząd Gminy w Mircu wraz z OSP Trębowiec realizował projekt „Bezpieczeństwo gospodarstw rolnych w sołectwie Trębowiec”. Zakupiono sprzęt i umundurowanie bojowe za kwotę 15.500 złotych przy wkładzie własnym 500 złotych. Dodatkowo przeprowadzone zostały szkolenia na temat przeciwdziałania zagrożeniom w gospodarstwach rolnych i klęskom żywiołowym.

W styczniu w Mircu reaktywowano posterunek policji. Na ten cel zaadaptowano część pomieszczeń na parterze Urzędu Gminy. W Mircu pracuje 5 policjantów, którzy dysponują jednym radiowozem. Posterunek w Urzędzie Gminy to siedziba tymczasowa. Komenda Wojewódzka Policji w planach ma budowę swojego budynku w centrum Mirca. Działkę na ten cel przekazała gmina Mirzec.

Kontynuowano termomodernizację strażnic OSP. W 2018 roku na prace w strażnicach wydatkowano około 2.250.000 złotych, pozyskanych z różnych źródeł: MSWiA, KSRG, LGD „Razem na Piaskowcu”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz KRUS. Prace poprawiły warunki strażaków ochotników. Bardzo szeroko zakrojone prace prowadzone były w Ostrożance i Tychowie Nowym. Remont przeprowadzono w remizie w Osinach.

Działania na rzecz bezpieczeństwa będą kontynuowane w 2019 roku. 4 maja OSP Mirzec otrzyma nowy średni samochód strażacki wraz z wyposażeniem, zakupiony dzięki dofinansowaniu  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków.

Kontynuowany będzie program „Razem bezpieczniej”. Dwa wnioski gminy Mirzec znalazły się na liście zatwierdzonej przez MSWiA. Gmina otrzyma 50.0000 złotych na „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” - budowę aktywnego przejścia dla pieszych oraz modernizację oznakowania na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną w Trębowcu. Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych, instruktażu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoleń z pomocy przedmedycznej dla rolników.

25.000 złotych to dofinansowanie do projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych”. W ramach projektu na czterech drogach gminnych (Małyszyn – Krzewa, Mirzec Stara Wieś, Gadka Majorat i Poddąbrowa – Langiewicza – Malcówki) planowany jest montaż barier energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, montaż barierek ochronnych z oznakowaniem oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Mirzec. Warto dodać, że wszystkie odcinki dróg, na których będą prowadzone inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, zostały wyremontowane w 2018 roku.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl