Sobota, 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Strona główna

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych

17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Warunkiem uzyskania pomocy jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne oraz złożenie stosownego oświadczenia.


Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują wszystkim osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze. Osoby te muszą wcześniej złożyć stosowne oświadczenie i umówić się telefonicznie na spotkanie.

Bezpłatna pomoc prawnika obejmuje:

  • poinformowanie o aktualnym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji danej osoby, które mają sprawić, że będzie ona znała lub więcej wiedziała o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności obejmuje ono porady dla osób zadłużonych oraz z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W powiecie starachowickim zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Adresy
Punkt nr 1 i nr 2.
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, pokój 142 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30 oraz od 11.30 do 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach -  z ich upoważnienia - aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Punkt nr 3. Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, pokój 16 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nr 4. Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, pokój 16 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Punkty prowadzone są przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Aby umówić się na spotkanie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej lub/i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić się telefonicznie na spotkanie, nr telefonu (041) 276-09-19. Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu wizyty. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Przydatne linki:
Dyżury radców prawnych i adwokatów w Starostwie Powiatowym
Dyżury prawnicze w Urzędzie Miejskim
Informacja w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
Lista jednostek udzielających bezpłatnych porad prawnych
Opinia
Oświadczenie osoby uprawnionej
Rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl