Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Nagroda za zaangażowanie i profesjonalizm

17.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Andrzej Kutwin, pracownik Urzędu Gminy w Mircu do spraw obronnych został wyróżniony statuetką za zaangażowanie, profesjonalizm i wysoki poziom realizacji zadań obronnych przez wojewodę świętokrzyskiego.

 

 

9 i 10 kwietnia dla pracowników prowadzących sprawy obronne w organach samorządu terytorialnego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zorganizował szkolenie obronne. Podczas szkolenia podsumowano działania przeprowadzone w 2018 roku, przekazano wytyczne i ustalenia na 2019 rok oraz wyróżniono trzech najlepszych pracowników samorządów w województwie świętokrzyskim za działalność w ubiegłym roku. Wśród wyróżnionych przez wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek jest Andrzej Kutwin, inspektor do spraw obronnych gminy Mirzec. Andrzej Kutwin został wyróżniony za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wysoki poziom realizacji zadań obronnych. Wyróżnienia w imieniu wojewody wręczył Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W 2018 roku w zakresie spraw obronnych przeprowadzonych zostało wiele przedsięwzięć. Do najważniejszych należy zaliczyć Gminne Metodyczne Ćwiczenie Obronne mające na celu przekazanie obserwatorom z jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego wypracowanych procedur reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przeprowadzone ćwiczenie pokazało wysoki poziom skoordynowania działań wszystkich zespołów zadaniowych przy praktycznym współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbami powiatu, Policją Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz wojskiem. Wśród działań z zakresu obronności przeprowadzono także kwalifikację wojskową ze stuprocentowym stawiennictwem, treningi obsady stałego dyżuru, obsady Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej oraz doskonalono obsadę zastępczych miejsc szpitalnych. Gmina uczestniczyła także w ćwiczeniu RENEGADA – SAREX 18/II w zakresie powiadamiania i alarmowania.

- Oprócz spraw ściśle obronnych pan Andrzej Kutwin odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo publiczne w gminie. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu projektów poprawiających bezpieczeństwo takich jak: „Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie”, „Doposażenie Jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym”, „Bezpieczeństwo gospodarstw rolnych w sołectwie Trębowiec” – powiedział wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Jako zastępca przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Andrzej Kutwin zajmuje się uruchamianiem procedur związanych z klęskami żywiołowymi. W 2018 roku gminę Mirzec dotknęła susza i deszcz nawalny. W wyniku działań komisji do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych gmina Mirzec pozyskała znaczne środki na remont dróg gminnych, a rolnicy dostali odszkodowania. Andrzej Kutwin koordynuje również działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, pozyskując pieniądze na podnoszenie ich gotowości bojowej poprzez zakup sprzętu bojowego, samochodów pożarniczych, umundurowania i wyposażenia indywidualnego strażaków.

- Powyższe osiągnięcia były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Mircu, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz stworzonemu przez pana wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna właściwego klimatu i aktywnej inspiracji do podejmowania nowych wyzwań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie i w trosce o naszych mieszkańców. Otrzymaną statuetkę dedykuję koleżankom i kolegom z Urzędu Gminy w Mircu – powiedział Andrzej Kutwin.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl