Poniedziałek, 17 lutego 2020
imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Strona główna

Elektroniczny obieg dokumentów i e-dzienniki coraz bliżej

11.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z Marcinem Melonem, menadżerem projektu dla inwestycji „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”.

 

 

Funkcję menadżera pełnić będzie warszawska firma „Negri” Marcin Melon, która będzie zajmować się między innymi przygotowaniem i poprowadzeniem wszystkich postępowań, w tym unijnego postępowania przetargowego projektu „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”, rozliczaniem projektu zgodnie z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, bieżącą kontrolą wydatków oraz dokumentów, przygotowywaniem raportów wymaganych przez instytucję zarządzającą. Umowa opiewa na kwotę rzędu 24.000 złotych.

Projekt „Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock”, którego liderem jest gmina Mirzec, będzie kosztował 1.228.606 złotych, z czego 1.044.315 złotych to pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu dla gminy Mirzec to 835.530,97 złotych, przy czym wysokość unijnego dofinansowania to 710.201,32 złotych. Wartość projektu w gminie Wąchock to 393.075,25 złotego, a wysokość dofinansowania to 334.113,97 złotych.

Po wdrożeniu projektu poprawi się jakość i dostępność e-usług w obu gminach. Mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mogli składać elektronicznie dokumenty na przykład w ewidencji mieszkańców czy księgowości budżetowej. Możliwe stanie się monitorowanie przez Internet stanu swojej sprawy w urzędzie. Dzięki usłudze e-obywatel mieszkańcy gmin Mirzec i Wąchock będą mieć elektroniczny dostęp do swojego konta, poprzez które w łatwy sposób sprawdzą na przykład kwoty podatków do zapłaty za dany rok, raty płatności podatku, raty płatności za odbiór odpadów. Dodatkowo system będzie mógł komunikować się z mieszkańcami dzięki spersonalizowanej usłudze e-obywatel System Powiadomień SMS. Oznacza to, że mieszkaniec może otrzymywać wiadomości SMS przeznaczone tylko dla niego, na przykład z przypomnieniem o racie płatności podatku. Urząd Gminy w Mircu zyska licencję elektronicznego obiegu dokumentów,  licencję księgowości podatkowej. W urzeędzie gminy powstanie zapasowa serwerownia, a pracownicy urzędu przejdą odpowiednie szkolenia.

Zmiany czekają też rodziców dzieci uczących się w szkołach w gminach Mirzec i Wąchock, którzy będą mogli kontrolować postępy dziecka w nauce dzięki e-dziennikom. W każdej klasie, w której odbywają się lekcje, zostanie ustawiony komputer z elektronicznym dziennikiem. Projekt zakłada zakup w tym celu 94 komputerów. Nauczyciel podczas lekcji po zalogowaniu się do systemu będzie mógł umieszczać w dzienniku uwagi na temat ucznia, jego oceny czy nieobecności. Te adnotacje będą mogli niemal natychmiast zobaczyć rodzice dziecka bez czekania na wywiadówkę. Aby sprawdzić oceny czy frekwencję dziecka, rodzic  będzie musiał zalogować się do systemu przy pomocy indywidualnego hasła. Zanim dzienniki elektroniczne będą funkcjonować, 139 nauczycieli, 8 administratorów i 8 sekretarzy będzie musiało odbyć szkolenia z ich obsługi. Projekt obejmuje też zakup pięcioletniej licencji na prowadzenie dzienników elektronicznych.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl