Poniedziałek, 25 maja 2020
imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Strona główna

Utrata dopłat oraz 10 lat więzienia za wypalanie traw

09.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się okres sprzątania, porządkowania posesji i pól. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Skutki wypalania traw:
- ziemia staje się jałowa, zahamowany jest naturalny proces gnicia pozostałości roślinnych i tworzenia próchnicy,
- płomienie zabijają pożyteczne zwierzęta mający duży wpływ na rolnictwo;
a) pszczoły (zapylają wielu gatunków roślin),
b) dżdżownice (poprawiają właściwości gleby: spulchnienie, napowietrzenie, użyźnienie),
c) gatunki zwierząt mające wpływ na ograniczenie ilości szkodników występujących na polach uprawnych,
-niekontrolowane rozprzestrzenianie się płomienia może stanowić zagrożenia dla ludzi, zabudowań oraz  innych użytków rolnych,
- pożary w pobliżu dróg powodują wzrost zagrożenia wypadkiem,
- palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe jak i również niszczą atmosferę.

Konsekwencje wypalania traw:
- kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat, w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.
- kara grzywny do 5 tys. zł,
- kary nałożone na rolnika przez ARiMR- od zmniejszenia dopłaty do pozbawienia rolnika całej kwoty płatności obszarowych. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent.  To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli  rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz  pomoc na zalesianie gruntów rolnych.  Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25 proc., a w zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl