Poniedziałek, 17 lutego 2020
imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Strona główna

„Tak dla TIK”. Nowe pracownie komputerowe w każdej szkole w gminie

05.04.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Osiem nowych pracowni komputerowych – po jednej w każdej szkole – powstało w podstawówkach w gminie Mirzec w ramach programu „Tak dla TIK w gminie Mirzec”. Gmina do projektu wartego ponad dwa miliony złotych nie dołożyła nawet złotówki z własnego budżetu.

 

 

Symboliczne otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mircu odbyło się 5 marca. Przy wejściu do szkoły gości zaproszonych na uroczystość przywitali uczniowie klasy V: Ola Łoboda, Ola Stępień, Olaf Serafin, Klaudia Ząbecka, Wiktora Bębas, Paweł Celuch, Bartek Kucharczyk, Bartek Zaborski, Mikołaj Jędrasek, Zuzia Spadło i Ada Spadło.

W uroczystości uczestniczyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, który reprezentował Urząd Marszałkowski,  zastępca dyrektora biura Wojewody Świętokrzyskiego Teresa Daszkowska,  Michał Zatorski - prezes Akademii Przedsiębiorczości ze Starachowic, instytucji, która koordynowała projekt, Sylwia Pocheć koordynator projektu z Akademii Przedsiębiorczości, Jan Zawisza przewodniczący Rady Gminy w Mircu, Anna Kawalec przewodnicząca komisji  zdrowia, oświaty i kultury, Agata Mundzik i Dorota Szot z Centrum Usług Wspólnych Urzędu Gminy w Mircu, dyrektorki szkół z gminy, nauczyciele i uczniowie.

Gości przywitał wójt Mirosław Seweryn. Wójt podkreślił wzorową współpracę Akademii Przedsiębiorczości ze szkołami uczestniczącymi w projekcie, odniósł się też do możliwości, które dzięki projektowi otwierają się dla wszystkich uczniów w szkołach gminy Mirzec. Michał Zatorski mówił, jak ważne jest nauczanie technologii informacyjno – komunikacyjnych od najmłodszych klas szkoły podstawowej dla późniejszego odnalezienia się na rynku pracy. Sylwia Pocheć przedstawiła szczegółowe założenia projektu. Głos zabrali także: Teresa Daszkowska, która odczytała list od wojewody Agaty Wojtyszek oraz przekazała prezenty dla szkoły, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Pruś, reprezentujący również Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz Alicja Raczyńska dyrektor szkoły w Mircu.

Wstęgę do nowej pracowni przecinali Dawid Gawlas, uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Mircu, Andrzej Pruś, Mirosław Seweryn oraz Michał Zatorski, po czym zaproszeni goście obejrzeli prezentacje możliwości nowego sprzętu przygotowane przez uczniów mirzeckiej podstawówki. Poszczególne stanowiska prezentowali Bartosz Głowacki, Igor Serafin, Dominik i Dawid Gawlasowie, Kacper Szczepanowski, Ignacy Michałków, Hubert Gralec, Artur Gwoździkowski, Wojciech Krzak. Nikola Bernacka i Mateusz Pyzowski prezentowali roboty interaktywne zakupione przez szkołę poza programem „Tak dla TIK”. Uczniowie do prezentacji przygotowali się pod kierunkiem Anny Dudek oraz Doroty Zagajnej.

Ponad 2 miliony na sprzęt i szkolenia

Warty 2.036.521,20 złotych projekt (1.731.043,02 złotych to unijne dofinansowanie, 63.306,18 złotych dotacja krajowa, reszta to niefinansowy wkład gminy Mirzec, czyli wynajem sal na zajęcia dla uczniów) obejmował utworzenie i wyposażenie w sprzęt komputerowy ośmiu pracowni informatycznych w każdej szkole w gminie Mirzec, szkolenia, studia podyplomowe i warsztaty dla 81 nauczycieli z gminy oraz zajęcia dokształcające (w tym z robotyki i programowania) dla 576 uczniów z gminy Mirzec.

Wyposażenie pracowni w szkołach w Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym, Tychowie Starym, Mircu, Małyszynie, Gadce i Jagodnem kosztowało 748.376 złotych. Zakupiony został sprzęt: komputery wraz z oprogramowaniem dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, serwery, monitory dotykowe, kserokopiarki, skanery, drukarki, tablice interaktywne, projektory, wizualizery, programy edukacyjne i rehabilitacyjne, programy zabezpieczające, systemy do zarządzania siecią, wybudowana została sieć. Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem zakupiono trzy interaktywne roboty. Dodatkowo program „Tak dla TIK w gminie Mirzec” obejmuje utworzenie w każdej szkole stanowiska do samodzielnej pracy ucznia wyposażonego w komputer stacjonarny ze stałym łączem internetowym.

Drugi priorytet programu to podniesienie kompetencji cyfrowych co najmniej 81 nauczycieli pracujących w szkołach w gminie Mirzec. Nauczyciele mogli zdecydować się na  ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nowych technologii i mediów w edukacji, wzięcie udziału w szkoleniu e–nauczyciel lub ukończenie kursu administratora szkolnej pracowni komputerowej. Projekt „TAK na TIK w gminie Mirzec” zakłada, że po ukończeniu szkoleń wszyscy nauczyciele w swojej pracy będą stosować technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu swoich przedmiotów.

Trzeci cel, który jest w trakcie realizacji, to podniesienie kompetencji cyfrowych 576 uczniów szkół w gminie Mirzec, w tym uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i osób z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla uczniów organizowane są już dodatkowe zajęcia między innymi z programowania i robotyki, warsztaty „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, zajęcia z technologii  informacyjno – komunikacyjnych, dodatkowe lekcje z języka angielskiego, kółka edukacji matematycznej, humanistycznej, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec czerwca 2020 roku.

Tekst i foto: Urząd Gminy w Mircu

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl