Wtorek, 21 maja 2019
imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

Aktualności

Strażacy z Mirca dostaną nowy wóz bojowy

13.03.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Najdalej do końca kwietnia strażacy ochotnicy z Mirca będą mieć nowy średni samochód strażacki wraz z wyposażeniem .

 

 

 

W poniedziałek 11 marca wójt gminy Mirzec przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z przedstawicielką firmy Stolarczyk z Kielc Iwoną Olszewską na zakup fabrycznie nowego uterenowionego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem bojowym. Podczas podpisania umowy obecni byli Ryszard Nowak, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Mircu, Andrzej Kutwin, inspektor do spraw obronnych i Paweł Staszałek, gminny komendant OSP.

Wóz dostarczy firma Stolarczyk Mieczysław Technologia Pożarnicza z Kielc. Koszt zakupu to 843.780 złotych, przy czym 550.000 złotych to dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo–gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec”. Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków.

Samochód marki renault o mocy 285 KM z napędem 4 x 4 o łącznej dopuszczalnej masie do 16 ton będzie wyposażony między innymi w zbiornik wodny o pojemności 4500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 450 litrów,  działko wodno - pianowe, autopompę dwuzakresową, wyciągarkę elektryczną systemy łączności radiowej oraz elektropneumatyczny maszt oświetleniowy umożliwiający doświetlenie miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Tekst: Urząd Gminy w Mircu
Fot. UG Mirzec, Stolarczyk Mieczysław Technologia Pożarnicza


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl